มารยาทงามแบบไทย ป.5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การไหว้พระสงฆ์มีลักษณะตามข้อใด
  พนมมือขึ้นไหว้ นิ้งทั้งสิบแนบชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว
  พนมมือขึ้นไหว้ นิ้งทั้งสิบแนบชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างจมูก
  พนมมือขึ้นไหว้ นิ้งทั้งสิบแนบชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างปลายคาง
  ถูกทุกข้อ
2. การประเคนของแด่พระสงฆ์ต้องทำอย่างไรจึงถูกต้องที่สุด
  ถ้าเป็นสิ่งของที่ใหญ่เกินจะยกได้ เพียงกล่าวคำถวายหรือถวายเอกสารประกอบสิ่งของนั้น
  ถ้าเป็นสิ่งของที่ยกได้อาจใช้มือเดียวยกประเคนในระยะ 1 วา
  หญิงสามารถประเคนได้โดยมือต่อมือ
  ชายต้องประเคนบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดให้เท่านั้น
3. วิธีการเดินเข่าใช้กับกรณีใด
  การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
  การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้น
  การเข้าไปประเคนของแด่พระสงฆ์
  ถูกทุกข้อ
4. การยืนตรงหรือการยืนฟังโอวาทในแถวของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องใด
  การวางแขน
  การวางมือ
  การวางเท้า
  ลักษณะลำตัว
5. ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ถูกต้อง
  นั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ มือทั้งสองต้องประสานกันวางบนหน้าขา
  นั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ นั่งตัวตรงหลังพิงพนักเก้าอี้
  นั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่ควรเท้าแขน สายตามทอดลดมา
  นั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ นั่งตัวตรง เก็บปลายเท้าไว้ด้านหลัง
6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของมารยาทงามแบบไทยที่ถูกต้อง
  น้องกราบผู้ใหญ่แบบเบญจางคประดิษฐ์
  นายประเคนของแก่ญาติผู้ใหญ่
  สวยนั่งท่าเทพธิดาตอนกราบพระสงฆ์
  สาวกราบพระสงฆ์โดยไม่แบมือ
7. การนั่งพับเพียบที่สำรวมต้องวางมือไว้อย่างไร
  มือทั้งสองประสานกัน วางบนหน้าขา
  มือทั้งสองประสานกัน วางบนพื้น
  เท้าแขนข้างใดข้างหนึ่ง
  ถูกทุกข้อ
8. จังหวะที่ 1 ของเบญจางคประดิษฐ์เรียกว่าอะไร และปฏิบัติอย่างไร
  อภิวาท : การพนมมือไว้ระหว่างอก
  อภิวาท : การก้มลงกราบ
  วันทา : การพนมมือจรดศีรษะ
  อัญชลี : การพนมมือไว้ระหว่างอก
9. เบญจางคประดิษฐ์มีส่วนใดบ้างที่ไม่จำต้องจรดพื้น
  เข่าทั้งสองข้าง
  มือที่สองข้าง
  หน้าผาก
  ส้นเท้า
10. หากเดินสวนกับผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ค้อมตัวเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านมาใกล้
  เดินสวนกันตามปกติ
  หากเป็นทางแคบควรรีบเดินนำไปก่อน
  เดินหันหลังกลับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile