1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์
  ขนาดความจุ
  ขนาดของบัฟเฟอร์
  การเชื่อมต่อ
  ระดับไฟที่แสดงฮาร์ดดิสก์
2. ข้อเสียของการซิ้อเครื่องแบรนด์เนม คือข้อใด
  เครื่องมีจำนวนจำกัด
  มีราคาสูง
  เลือกสเป็คได้ตามต้องการ
  ถูกทั้ง ข. และ ค.
3. คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะ ควรเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่มีกำลังไฟเท่าไร
  500 W
  650 W
  700 W
  850 W
4. หากต้องการเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์งานเอกสารขาว-ดำจำนวนมาก ควรเลือกเครื่องพิมพ์ชนิดใด
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์
  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
  เครื่องพิมพ์ด็อทเมทริกซ์
  เลือกชนิดใดก็ได้
5. ข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่จำเป็นต้องมีอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้
  Ram
  CPU
  Sound Card
  Mainboard
6. การเลือกซื้อเมนบอร์ด ควรพิจารณาสิ่งใด
  จำนวนช่องเสียบการ์ด
  ช่องเชื่อมต่อภายนอก
  สล็อตติดตั้งแรม
  ถูกทุกข้อ
7. อุปกรณ์ข้อใดต่อไปนี้ มักจะรับประกันแบบ Lifetime
  เมนบอร์ด
  แรม
  ฮาร์ดดิสก์
  การ์ดแสดงผล
8. ข้อเสียของการซื้อเครื่องประกอบ คือข้อใด
  หากเครื่องเสียต้องซ่อมเอง
  ต้องมีความรู้ในการเลือกซื้ออุปกรณ์แต่ละชิ้น
  ใช้เวลาในการประกอบ
  ถูกทุกข้อ
9. ควรเลือกซื้อจอแสดงผลแบบใด ดีที่สุด
  CRT
  LCD
  LED
  SLED
10. ข้อใดไม่ได้อยู่ในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อพิจารณาในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
  อินเทอร์เน็ต เล่มเกม
  ตัดต่อเสียง วิดีโอ ออกแบบอาคาร
  ออกแบบอุปกรณ์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  งานออฟฟิศ ดูหนัง ฟังเพลง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile