O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเปรียบเทียบสมบัติของธาตุไม่ถูกต้อง
  โลหะโซเดียมมีขนาดอะตอมเล็กกว่าโลหะแมกนีเซียม
  โลหะโพแทสเซียมมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาน้อยกว่าโลหะโซเดียม
  เกลือของโลหะโซเดียมละลายน้ำได้ดีกว่าเกลือของโลหะแมกนีเซียม
  สารประกอบของแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาคล้ายคลึงกับสารประกอบของแคลเซียม
2. ข้อใดไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
  การเคี้ยวข้าวก่อนกลืน
  การฟอกสบู่ในน้ำกระด้าง
  การทาแล็กเกอร์เคลือบผิวไม้
  การผสมกลีเซอรอลกับเอทานอล
3. เหตุใดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันจึงต้องสร้างใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ต้องใช้นิวตรอนจำนวนมากจากน้ำในการเริ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์
  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการดับไฟ กรณีไฟไหม้เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
  ใช้น้ำปริมาณมากในการทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของปฏิกิริยานิวเคลียร์
  ใช้น้ำปริมาณมากในการถ่ายเทความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณูไปยังกังหันไอน้ำ
4. ข้อใดที่แสดงว่าผิวสัมผัสมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  กระดาษฝอยติดไฟได้เร็วกว่ากระดาษแผ่น
  แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีจำนวนแผ่นตะกั่วมากกว่าให้กำลังไฟฟ้าสูงกว่าที่มีจำนวนแผ่นน้อยกว่า
  แผ่นสังกะสีปกติทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้ช้ากว่าแผ่นสังกะสีที่มีลวดทองแดงพันอยู่
  เครื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมที่เป็นแท่งยาวทำให้มีอายุการใช้งานนานกว่าที่ใช้เป็นก้อนเล็กๆ
5. ธาตุในข้อใดมารวมตัวกันโดยการสร้างพันธะโคเวเลนต์
  เหล็กกับฟลูออรีน
  แบเรียมกับกำมะถัน
  ฟอสฟอรัสกับโบรมีน
  รูบิเดียมกับออกซิเจน
6. สารในข้อใดเมื่อนำมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องที่สุด
  เมื่อนำน้ำแป้งมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ
  เมื่อนำน้ำองุ่นมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ
  เมื่อนำน้ำผึ้งมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  เมื่อนำน้ำแอปเปิลมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
7. ธาตุกับมันตรังสีธรรมชาติ X มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,000 ปี นักธรณีวิทยาค้นพบซากของสัตว์โบราณที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี X เหลือออยู่ 6.25% ของปริมาณเริ่มต้น สัตว์โบราณนี้มีชีวิตเมื่อกี่ปีมาแล้ว
  10,000 ปี
  15,000 ปี
  20,000 ปี
  25,000 ปี
8. รังสีใดใช้ในการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสิ่งมีชีวิต
  รังสีบีตา
  รังสีแอลฟา
  รังสีแกมมา
  รังสีอินฟราเรด
9. เพราะเหตุใดธาตุจึงมีการสร้างพันธะเคมี
  ธาตุต้องการให้อิเล็กตรอนแก่ธาตุอื่น เพื่อให้เกิดความเสถียร
  ธาตุต้องการรับอิเล็กตรอนจากธาตุอื่น เพื่อให้เกิดความเสถียร
  ธาตุต้องการใช้อิเล็กตรอนร่วมกับธาตุอื่น เพื่อให้เกิดความเสถียร
  ธาตุต้องการจัดอิเล็กตรอนวงนอกสุดให้ครบ 8 เพื่อให้เกิดความเสถียร
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
  พลังงานที่สะสมอยู่ในอาหารจะอยู่ในรูปพลังงานเคมี
  โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุด
  ในร่างกายมนุษย์จะพบคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบมากที่สุด
  ร่างกายสามารถนำสารอาหารทุกชนิดไปใช้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713