แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำใดต่อไปนี้ใช้ไม้ทัณฑฆาตผิด
  พักตร์
  กุสุมาลย์
  จำนรรจ์
  คริสมาสต์
2. พ่อออกไปซื้อของนอกบ้านเวลา 8.45 น. และกลับมาถึงบ้านเวลา 11.10 น. พ่อใช้เวลาในการเดินทางไป และกลับนานเท่าใด
  2 ชั่วโมง 15 นาที
  2 ชั่วโมง 25 นาที
  3 ชั่วโมง 15 นาที
  3 ชั่วโมง 25 นาที
3. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ทุพโภชนาการ อ่านว่า ทุ-โพ-ชะ-นา-กาน
  ทานศีล อ่านว่า ทาน-นะ-สิน
  บรรยาย อ่านว่า บัน-ยาย
  บาปเคราะห์ อ่านว่า บาป-ปะ-เคราะ
4. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ขจัด
  ขะนำ
  ขโมย
  จรวด
5. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  มะม่วง
  ตะวัน
  ฉะนั้น
  สะดือ
6. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ดาษดา อ่านว่า ดาด-ดา
  ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ
  ตุ๊กตา อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา
  ทศนิยม อ่านว่า ทด-สะ-นิ-ยม
7. ข้อใดใช้สระ" ไอ" ไม่ถูกต้อง
  ไกล้
  สไลด์
  ไต้ฝุ่น
  ไนโตรเจน
8. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ปทุม
  ประทีบ
  ประถม
  ประฏิมา
9. ข้อใดใช้การันต์ไม่ถูกต้อง
  การ์ตูน
  กุมภีย์
  ครุภัณฑ์
  คริสต์มาส
10. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  รย่อม
  พยศ
  ชง่อน
  ชะมด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713