แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  คำนวณ
  รณรงค์
  สังหรณ์
  ประณี
2. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ดาษดา อ่านว่า ดาด-ดา
  ดูกร อ่านว่า ดู-กะ-ระ
  ตุ๊กตา อ่านว่า ตุ๊ก-กะ-ตา
  ทศนิยม อ่านว่า ทด-สะ-นิ-ยม
3. พ่อออกไปซื้อของนอกบ้านเวลา 8.45 น. และกลับมาถึงบ้านเวลา 11.10 น. พ่อใช้เวลาในการเดินทางไป และกลับนานเท่าใด
  2 ชั่วโมง 15 นาที
  2 ชั่วโมง 25 นาที
  3 ชั่วโมง 15 นาที
  3 ชั่วโมง 25 นาที
4. คำใดต่อไปนี้ควรใช้ไม้ทัณฑฆาต
  จักรพรรดิ
  พยาธิ
  เกียรติศักดิ
  สมโพธิ
5. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คมนาคม อ่านว่า คม-มะ-นา-คม
  ครหา อ่านว่า คอ-ระ-หา
  คณนา อ่านว่า คัน-นะ-นา
  กุศลกรรม อ่านว่า กุ-สน-กำ
6. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  จิตใจ อ่านว่า จิด- ใจ
  ทวยเทพ อ่านว่า ทวย- เทบ
  ธรรมคุณ อ่านว่า ทำ-คุน
  ทิพรส อ่านว่า ทิบ-พะ-รด
7. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  กรกฎ อ่านว่า อ่านว่า กอ-ระ-กด
  กรรมวิธี อ่านว่า กำ-วิ-ธี
  กายภาพ อ่านว่า กาย-ยะ-พาบ
  กลอุบาล อ่านว่า กน- อุ- บาย
8. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ขจัด
  ขะนำ
  ขโมย
  จรวด
9. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  โปรดเกล้าฯ อ่านว่า โปรด - เกล้า
  แต่ละวันๆ อ่านว่า แต่-ละ-วัน-แต่-ละ-วัน
  ในวันหนึ่งๆ อ่านว่า ใน- วัน-หนึ่ง-หนึ่ง
  สีดำๆ อ่านว่า อ่านว่า สี-ดำ-สี-ดำ
10. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  จงอย
  คะมำ
  คณนา
  ทเล้น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713