แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก สามารถเขียนได้เป็นสมการใด
  1 4Fe+3O2+2H2O-->2Fe2O3.H2O
  2 4Fe+3O2+4H2O-->2Fe2O3.4H2O
  3 4Fe+3O2+4H2O-->2Fe2O3+4H2O
  4 4Fe+3O2+2H2O-->2Fe2O3+2H2O
2. อาหารในระบบย่อยอาหารที่ถูกย่อยบริเวณกระเพาะอาหารมีความแตกต่างจากอาหารในระบบขับถ่ายที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่หรือไม่ ลักษณะใด
  1 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารมีโมเลกุลใหญ่กว่าอาหารในระบบขับถ่าย
  2 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารถูกเอนไซม์ย่อยให้มีขนาดเล็กลง ส่วนอาหารในระบบขับถ่ายถูกดูดน้ำกลับทำให้เหนียวและแข็ง
  3 ไม่แตกต่างกัน เพราะร่างกายไม่มีระบบที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอาหาร
  4 ไม่แตกต่างกัน เพราะเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวที่ปากจะเข้าสู่อวัยวะในระบบย่อยอาหารโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอีก
3. ถ้านักเรียนต้องการหาพลังงานที่สะสมอยู่ในอาหารแล้ว ควรใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  1 ชั่งหาน้ำหนัก
  2 ใช้การแทนที่น้ำ
  3 เผาสารอาหาร
  4 คำนวณหาปริมาตร
4. สิ่งที่เกิดขึ้นขณะเกิดปฏิกิริยาเคมีคืออะไร
  1 พลังงานจะถูกดูดเข้าไป
  2 พลังงานจะถูกคายออกมา
  3 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดขึ้น
  4 มีพลังงานที่คายออกมาหรือดูดพลังงานเข้าไป
5. ฟิวส์ที่ใช้ตามที่อยู่อาศัยและสำนักงานเป็นโลหะผสมระหว่างธาตุคู่ใด
  1 ตะกั่วกับเงิน
  2 ตะกั่วกับดีบุก
  3 ตะกั่วกับเหล็ก
  4 ตะกั่วกับทองแดง
6. การที่สุนัขเลียปากสุนัขตัวที่โตกว่า เป็นพฤติกรรมทางสังคมที่สัตว์แสดงออกเกี่ยวกับการสื่อสารแบบใด
  1 ด้วยเสียง
  2 ด้วยท่าทาง
  3 ด้วยสารเคมี
  4 โดยการสัมผัส
7. การดำรงชีวิตของคนเรามีโอกาสได้รับสารเป็นพิษจากสารประเภทใดมากที่สุด
  1 กำจัดแมลง
  2 ทำความสะอาด
  3 ทำเครื่องสำอาง 4 ปรุงแต่งอาหาร

8. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใดใช้คำนวณหาอายุซากดึกดำบรรพ์
  1 เรเดียม-226
  2 โคบอลต์-60
  3 คาร์บอน-14
  4 ฟอสฟอรัส-32
9. ถ้าต้องการทราบว่าสารละลายชนิดหนึ่งมีอะไรเป็นตัวทำละลายต้องใช้วิธีการใด
  1 ต้ม
  2 กลั่น
  3 กรอง
  4 ระเหย
10. สารมลพิษที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ประกอบด้วยสารชนิดใด
  1 ออกไซด์ของซัลเฟอร์
  2 คาร์บอนมอนอกไซด์
  3 ออกไซด์ของไนโตรเจน
  4 ข้อ 2 และ 3
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document