ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ถ้าระดับน้ำมันเครื่องยนต์สูงเกินไปจะมีผลอย่างไร
  ลดความร้อนของเครื่องยนต์
  ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ยาวกว่าปกติ
  ทำให้เกิดแรงดันสูงในห้องเครื่องยนต์ และมีควันขาว
  เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ลดมลพิษ
2. การตรวจเช็กระดับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ตรวจเช็กที่อุปกรณ์ส่วนใดของเครื่องยนต์
  อ่างน้ำมันเครื่อง
  ฝาเติมน้ำมันเครื่อง
  กรองน้ำมันเครื่อง
  ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
3. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดควันไอเสียสีขาว
  กรองอากาศตัน
  แหวนลูกสูบหลวม
  เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป
  เครื่องยนต์สึกหรอมาก
4. ระดับของเหลวในข้อใดต่อไปนี้ หากอยู่ในระดับที่ต่ำจะมีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุ
  ระดับน้ำมันเบรก
  ระดับน้ำในแบตเตอรี่
  ระดับน้ำยาหล่อเย็น
  ระดับน้ำฉีดกระจก
5. เบรกมือไม่ควรใช้ในสถานการณ์ใด
  ใช้หยุดรถบนทางลาดชัน
  ใช้เมื่อหยุดรถขณะติดไฟแดง
  ใช้จอดรถบนทางลาดชัน
  ใช้เมื่อขับรถลงทางลาดชัน
6. หากท่านตรวจพบว่าท่อน้ำมันเริ่มมีรอยน้ำมันซึมออกมาท่านควรทำอย่างไร
  สลับท่อไปไว้ในท่อแรงดันต่ำ
  ใช้เทปรัดให้แน่นขึ้น
  ใช้ไปได้จนกว่าจะมีรอยหยดของน้ำมัน
  ทำการเปลี่ยนท่อใหม่
7. ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดง.แสดงเกิดจากสาเหตุใด
  ไดชาร์ทชำรุด
  แบตเตอรี่เสีย
  แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ
  น้ำกลั่นแห้ง
8. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมีค่าออกเทนสูงสุดเท่าใด
  ค่าออกเทน 98
  ค่าออกเทน 95
  ค่าออกเทน 91
  ค่าออกเทน 87
9. ยางมีหน้าที่อย่างไร
  ตัดต่อเครื่องยนต์
  ทำให้รถมีกำลังขับเคลื่อน
  ช่วยยึดเกาะถนนไม่ให้ลื่นไถล
  ระบายความร้อน
10. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการสตาร์ทรถไม่ติด
  ขั้วแบตเตอรี่หลวม
  สายพานหย่อน
  น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
  มอเตอร์สตาร์ทเสีย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713