ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การเติมน้ำมันเครื่องควรเติมปริมาณเท่าไหร่
  เติมให้สูงกว่าขีดบนของก้านวัด
  ปริมาณเสมอขีดบนของก้านวัด
  เติมให้ต่ำกว่าขีดล่างของก้านวัด
  เติมให้เต็มเครื่องยนต์
2. แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าปกติมีสาเหตุเกิดจากสิ่งใด
  น้ำกลั่นแห้งบ่อยครั้ง
  เปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาเพราะมีหมอกควันเวลาขับรถ
  เปิดไฟหน้าบ่อยครั้งเวลาขับในช่วงกลางคืน
  เปิดปิดกระจกรถบ่อยครั้งเวลาขับรถ
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดหรือติดยาก
  แบตเตอรี่มีไฟไม่เพียงพอ
  เติมน้ำมันเครื่องมากเกินไป
  น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
  ฟิวส์ขาด
4. ในขณะขับรถมีไฟเตือนสีแดงรูปแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นที่แผงหน้าปัดแสดงว่าอะไร
  ไดชาร์ทชำรุด
  แบตเตอรี่เสีย
  น้ำกลั่นในแบตเตอรี่แห้ง
  แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
5. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ควรตรวจสอบอะไรบ้าง
  ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา
  ไฟเบรกและไฟหน้า
  ไฟหน้าและไฟเลี้ยวซ้ายขวา
  ไฟเลี้ยวซ้าย-ขวาและไฟหน้าสูงต่ำ-ไฟหรี่-ไฟเบรก-ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ
6. ตัวเลขสองตัวแรก.21 บ่งบอกถึงอะไร

  วันที่ผลิตยาง
  สัปดาห์ของปีที่ผลิตยาง
  เดือนที่ผลิตยาง
  ปี ค.ศ
7. ถ้าพัดลมหม้อน้ำเสียจะเกิดอะไรขึ้น
  อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้น
  อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะลดลง
  อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะคงที่
  ประหยัดน้ำมัน
8. อุณหภูมิเครื่องยนต์ที่ทำงานปกติควรอยู่เท่าไร
  60 – 70 องศาเซลเซียส
  50 -60 องศาเซลเซียส
  40-50 องศาเซลเซียส
  80 –95 องศาเซลเซียส
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  แม่แรง.ค้ำยัน ใช้ในการยกรถ
  ยางอะไหล่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้
  ไฟฉาย ช่วยในการหาจุดชำรุดในเวลากลางคืน
  อุปกรณ์ดับเพลิง.ใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้เครื่องยนต์
10. อุปกรณ์ของรถส่วนใดไม่เกี่ยวกับระบบสายพาน
  แอร์
  ไดชาร์ท
  ปั๊มน้ำ
  กรองอากาศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713