ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ หรือ 0 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำให้เต็มถัง
  เพราะต้องสำรองเนื้อที่ในการขยายตัวของน้ำเมื่อเกิดความร้อน
  เพราะน้ำในหม้อน้ำจะร้อนมากยิ่งขึ้น
  เพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุด
  เพราะจะทำให้หม้อน้ำเป็นสนิมมากยิ่งขึ้น
2. คราบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่เกิดจากสาเหตุใด
  ฝุ่นละอองไปเกาะ
  น้ำกรดทำปฏิกิริยากับอากาศ
  น้ำไปโดนที่ขั้วแบตเตอรี่
  ฉนวนหุ้มขั้วแบตเตอรี่สกปรก
3. น้ำมันเชื้อเพลิงในข้อใดมีการระเหยเร็วมากที่สุด
  น้ำมัน E85
  น้ำมัน E20
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
  น้ำมัน 95
4. น้ำที่ใช้เติมในแบตเตอรี่ ควรใช้น้ำชนิดใด
  น้ำกลั่น
  น้ำฝน
  น้ำบาดาล
  น้ำสบู่
5. การตรวจสอบลมยางที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร
  เอาเหล็กมาตีที่หน้ายาง
  ใช้เครื่องวัดลมยาง
  ดูด้วยตาเปล่า
  ใช้มือคลำ
6. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในกรณีใด
  เปิดตอนเช้าขณะยังไม่ติดเครื่องยนต์
  เครื่องเย็น
  เครื่องร้อนจัด
  เปิดถังพักสำรองหม้อน้ำเพื่อเติมน้ำ
7. อุปกรณ์ใดที่ไม่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเบรกรถ
  ยางรถยนต์
  พวงมาลัย
  เกียร์
  ระบบช่วงล่าง
8. ตัวเลขสองตัวแรก.21 บ่งบอกถึงอะไร

  วันที่ผลิตยาง
  สัปดาห์ของปีที่ผลิตยาง
  เดือนที่ผลิตยาง
  ปี ค.ศ
9. อุณหภูมิเครื่องยนต์ที่ทำงานปกติควรอยู่เท่าไร
  60 – 70 องศาเซลเซียส
  50 -60 องศาเซลเซียส
  40-50 องศาเซลเซียส
  80 –95 องศาเซลเซียส
10. วิธีใดเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟลัดวงจร
  รีบเปิดฝาหม้อน้ำทันที
  ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออก
  รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  ใช้น้ำสาดทันที
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document