ภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
  สวยน่ะเนี่ย
  สงสารเธอจัง
  ฝนตกอะ
  น้องพูดเก่งมาก
2. คำว่า "กุลสตรี" อ่านอย่างไร
  กุน-ละ-สะ-ตรี
  กุน-ละ-สัด-ตรี
  กุน-สัด-ตรี
  กุ-ละ-สัด-ตรี
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  คลินิก เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
  เต้าหู้ เป็นคำยืมจากประเทศจีน
  กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
  ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
4. ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย
  เธอนอนภายใต้บ้านของเรา
  เธอสวยมากใครๆก็รู้
  เขากินไก่ย่างอร่อย
  พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ
5. ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต
  กุหลาบ
  ประสูติ
  อมตะ
  ราชบิดา
6. ข้อใดเป็นภาษาบาลี
  อาสาฬบูชา
  ปราชัย
  ศักดิ์สิทธิ์
  มนุษย์
7. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
  ดงข้าว = อุ่นข้าว
  ลาง = บาง
  หื่น = บ้า
  คำส่อน = ปนกัน
8. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
  ราชกุมาร
  พีระมิด
  ศักดินา
  เลอโฉม
9. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
  แม่ ราช แมว เจ้า
  นั่ง กิน ข้า ควาย
  ตอน น้า หนู มาร
  นอน วิ่ง ถ้า ใจ
10. ข้อใดมีทั้งคำควบแท้และไม่แท้
  ขนขวาย ปลาบปลื้ม
  จริงใจ กราบกราน
  คลาน ขลัง
  ไทร ผลุด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document