ภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
  ราชกุมาร
  พีระมิด
  ศักดินา
  เลอโฉม
2. /ต. /ท. /น./ คือเสียงพยัญชนะที่เกิดจากส่วนใดขณะออกเสียง
  เพดานอ่อน
  ฟันและปุ่มเหงือก
  ริมฝีปากและฟัน
  ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง
3. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง
  มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
  มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
  มักจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา
4. ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย
  เธอนอนภายใต้บ้านของเรา
  เธอสวยมากใครๆก็รู้
  เขากินไก่ย่างอร่อย
  พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ
5. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
  สวยน่ะเนี่ย
  สงสารเธอจัง
  ฝนตกอะ
  น้องพูดเก่งมาก
6. จากคำว่า ดิฉัน เป็น เดี๊ยน เป็นการออกเสียงแบบใด
  กร่อนเสียง
  กลืนเสียง
  เน้นเสียง
  ย่อเสียง
7. ข้อใดเป็นสำนวนต่างประเทศ
  มันต้นนี้กำลังโต
  มันคือแกงไก่
  มันเป็นอะไรที่น่ารักมาก
  มันเลอะเทอะแล้ว
8. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  คำ เสียง วลี ประโยค
  เสียงคำ วลี ประโยค
  วลี เสียง คำ ประโยค
  คำ วลี เสียง ประโยค
9. ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
  กราบ - การาบ
  แจก - จาแนก
  อวย - อานวย
  ทบ - กระทบ
10. ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
  ฝรั่งเศส
  จีน
  ไทย
  เกาหลี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document