เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแสดงภาษาท่าประกอบเพลงไทย ต้องสังเกตจังหวะจากเครื่องดนตรีใด
  ฉาบ
  ฉิ่ง
  ขลุ่ย
  ฆ้อง
2. เพราะเหตุใดการแสดงนาฏศิลป์จึงต้องฝึกการเคลื่อนไหวก่อน
  เพราะแสดงท่าทางเหมือนกัน
  เพราะต้องการความคล่องแคล่ว
  เพราะต้องฝึกให้ร่างกายแข็งแรงก่อน
  เพราะเป็นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์
3. ภาษาท่า “ดีใจ” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบระดับใบหน้า
  จีบระดับปาก
  จีบระดับหน้าอก
  จีบระดับชายพก
4. ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของการฟ้อนเล็บ
  เร็วในช่วงท้าย
  ช้าสลับเร็ว
  เร็ว
  ช้า
5. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
  การจีบ
  การเดิน
  การตั้งวง
  การจรดเท้า
6. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาษาท่า
  เอามือไขว้กันทาบอก
  ทำจีบเข้ากับหน้าอก
  เอาปลายมือแตะไหล่ทั้งสองข้าง
  แบมือไปข้างหน้าทั้งสองข้าง
7. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ ควรคิดท่าทางให้สัมพันธ์กับข้อใด
  ความหมายของเพลง
  รูปแบบของเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  ชื่อเพลง
8. การเคลื่อนไหวอย่างอิสระประกอบเพลง ต้องคำนึงถึงข้อใด
  ชื่อเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  จังหวะทำนอง
  รูปแบบของเพลง
9. การแบมือไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าข้อใด
  เสียใจ
  โกรธ
  ดีใจ
  ท่าน
10. ภาษาท่า “ข้าพเจ้า” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบที่อก
  จีบข้าง
  จีบหน้า
  จีบหลัง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile