เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแบมือไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าข้อใด
  เสียใจ
  โกรธ
  ดีใจ
  ท่าน
2. การเคลื่อนไหวอย่างอิสระประกอบเพลง ต้องคำนึงถึงข้อใด
  ชื่อเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  จังหวะทำนอง
  รูปแบบของเพลง
3. การทำท่าประกอบเพลงม้าวิ่ง ต้องทำอย่างไร
  ทำท่ากระโดดขาเดียว
  ทำท่าวิ่งแบบควบ
  ทำท่าวิ่งสลับเดิน
  ทำท่าวิ่งปกติ
4. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ คือข้อใด
  การแสดงเลียนแบบรถไฟวิ่ง
  การแสดงท่าทางประกอบเพลง
  การแสดงเลียนแบบนก
  การแสดงกายบริหาร
5. ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของการฟ้อนเล็บ
  เร็วในช่วงท้าย
  ช้าสลับเร็ว
  เร็ว
  ช้า
6. ภาษาท่า “ดีใจ” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบระดับใบหน้า
  จีบระดับปาก
  จีบระดับหน้าอก
  จีบระดับชายพก
7. ภาษาท่าข้อใด ไม่เหมาะนำมาใช้ในเพลงที่มีเนื้อร้องแสดงถึงความสนุกร่าเริง
  ยิ้ม
  ดีใจ
  เสียใจ
  ร่าเริง
8. การเคลื่อนไหวในข้อใด เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  การฟ้อนเล็บ
  การขับร้องเพลง
  การเต้นแอโรบิก
  การแสดงบทบาทสมมติ
9. การฝึกเคลื่อนไหวอย่างอิสระมีประโยชน์ในข้อใด
  มีสุขภาพจิตที่ดี
  ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
  ทำให้เคลื่อนไหวได้เร็ว
  ส่งเสริมบุคลิกภาพ
10. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ ควรคิดท่าทางให้สัมพันธ์กับข้อใด
  ความหมายของเพลง
  รูปแบบของเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  ชื่อเพลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile