ข้อสอบ O-net ภาษาไทย ปี 2552 ม.3

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนประกอบใดของรายงานที่สำคัญน้อยที่สุด
  คำนำ
  สารบัญ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
2. ข้อใดคือคําขึ้นต้นและคําลงท้ายในการเขียนจดหมายกิจธุระ
  เรียน ด้วยความเคารพอย่างสูง
  เรียน ขอแสดงความนับถือ
  กราบเรียน ขอแสดงความนับถือ
  กราบเรียน ด้วยความเคารพ
3. คำว่าแดงในข้อใดทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
  รั้วสีแดง
  ครูชื่อแดง
  กินน้ําแดง
  ใส่เสื้อสีแดง
4. ข้อใดไม่ใช่คำขวัญที่ดี
  กตัญญูคือหัวใจ ลงทุนไว้ไม่ขาดทุน
  ทุจริตคือศัตรูตัวร้าย ชาติวอดวายหากไม่ป้องกัน
  รู้กฎ รู้กติกา รู้คุณค่า รู้ซึ้งความเป็นไทย
  เยาวชนคนรุ่นใหม่ ต้องรักดี มีน้ำใจใฝ่สามัคคี
5. การกระทําของผู้ใดเป็นการดอย่างมีวิจารณญาณ
  หลังจากชมภาพยนตร์โฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่ ธนกรก็รีบออกไปซื้อมาใช้โดยทันที
  ธนกิจเห็นป้ายโฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงไปสอบถามประสิทธิภาพของสบู่ กับตัวแทนจําหน่าย
  ธนกานต์ชื่นชอบดาราที่โฆษณาสบู่ยี่ห้อใหม่จึงซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาลองใช้ดู
  ธนวรรณเห็นเพื่อนใช้สบู่ยี่ห่อใหม่แล้วผิวสวยจึงไปซื้อสบู่ยี่ห้อนั้นมาทดลองใช้
6. ผู้ที่จะเขียนเล่าเรื่องจากจินตนาการได้อย่างมีคุณค่านั้นจําเป็นต้องมีคุณลักษณะใด
  ยึดมั่นในกรอบปฏิบัติเหตุผลที่สืบต่อกันมา
  เชื่อมั่นในตนเองและไม่รับฟังความคิดใคร
  หลีกหนีสังคมชอบอยู่ในโลกแห่งความฝัน
  คิดสร้างสรรค์มองโลกอย่างหลากหลาย
7. บุคคลในข้อใดไม่ปฏิบัติตามหลักการจดบันทึกข้อมูลที่ดี
  สารนิ พยายามจดข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ได้ฟังจากการประชุม
  วีรพงษ์ มักจะเขียนวันเดือนปีที่ได้บันทึกข้อมูลไว้เสมอ
  ธนภณ จดบันทึกอย่างมีระบบมักมีอักษรย่อที่เป็นระเบียบเดียวกัน
  กานต์ จดบันทีกโดยเน้นการสรุปข้อมูลไม่ระบุที่มาของหนังสือ
8. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดต่างจากข้ออื่น
  ข้าว
  ตัว
  ผิว
  เกี่ยว
9. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์น้อยที่สุด
  เชิญเจ้ารําเถิดนะนางฟ้า
  ให้สิ้นท่าที่นางจําได้
  ตัวพี่จะรําตามไป
  มิให้ผิดเพลงนางเทวี
10. ข้อใดใช้พยัญชนะต้นของคําเป็นอักษรตํ่าคู่ทั้งหมด
  งูใหญ่ในรั้ววัดโมลี
  ฉันฝากถุงข้าวสวยให้ผ่อง
  การจัดเด็กต้องบอกป้าอบ
  คนแซ่เฮงชอบแฟนพันธุ์แท้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile