เคมี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารใดต่อไปนี้ไม่ใช่คอลลอยด์
  น้ำสลัด
  น้ำหวาน
  ฟองน้ำ
  สีทาบ้าน
2. อาหารกระป๋องในปัจจุบันบรรจุในภาชนะโลหะชนิดใด
  ดีบุกเคลือบสี
  ดีบุก
  เหล็กกล้าหุ้มดีบุก
  เหล็กกล้าหุ้มสังกะสี
3. การแยกสารน้ำหมึกสีดำทำได้โดยวิธีใด
  การระเหยแห้ง
  การกรอง
  การกลั่น
  การทำโครมาโทกราฟี
4. ธาตุใดต่อไปนี้มีชื่อทั้งภาษาละตินและภาษาอังกฤษ
  Pt
  H
  N
  W
5. สัญลักษณ์ธาตุคลอรีนคือข้อใด
  Cl
  C
  Cr
  Co
6. ธาตุอโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้คือข้อใด
  แกร์ไฟต์
  ปรอท
  โบรอน
  กำมะถัน
7. หัวไม้ขีดไฟมีธาตูในองค์ประกอบคือข้อใค
  โซเดียม
  กำมะถัน
  โพแทสเซียม
  ฟอสฟอรัส
8. หมอกควันที่เป็นปัญหาในภาคเหนือของประเทศไทยจัดเป็นสารชนิดใด
  ธาตุ
  สารละลาย
  การกรอง
  ไม่มีข้อถูก
9. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  การทำนาเกลือ
  การเกิดลูกเห็บ
  การชุบเคลือบโลหะ
  การเกิดผลึกของจุนสี
10. สารเคมีใดที่ใช้ในกระบวนการสกัดน้ำมันจากถั่วเหลือง
  คลอโรฟอร์ม
  น้ำ
  เฮกซิน
  อะซิโตน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile