O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/4

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รังสีใดใช้ในการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสิ่งมีชีวิต
  รังสีบีตา
  รังสีแอลฟา
  รังสีแกมมา
  รังสีอินฟราเรด
2. ธาตุกับมันตรังสีธรรมชาติ X มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,000 ปี นักธรณีวิทยาค้นพบซากของสัตว์โบราณที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี X เหลือออยู่ 6.25% ของปริมาณเริ่มต้น สัตว์โบราณนี้มีชีวิตเมื่อกี่ปีมาแล้ว
  10,000 ปี
  15,000 ปี
  20,000 ปี
  25,000 ปี
3. สารในข้อใดเมื่อนำมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วให้ผลการทดสอบที่ถูกต้องที่สุด
  เมื่อนำน้ำแป้งมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ
  เมื่อนำน้ำองุ่นมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ
  เมื่อนำน้ำผึ้งมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
  เมื่อนำน้ำแอปเปิลมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
4. ข้อใดที่แสดงว่าผิวสัมผัสมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  กระดาษฝอยติดไฟได้เร็วกว่ากระดาษแผ่น
  แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีจำนวนแผ่นตะกั่วมากกว่าให้กำลังไฟฟ้าสูงกว่าที่มีจำนวนแผ่นน้อยกว่า
  แผ่นสังกะสีปกติทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้ช้ากว่าแผ่นสังกะสีที่มีลวดทองแดงพันอยู่
  เครื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ใช้เชื้อเพลิงยูเรเนียมที่เป็นแท่งยาวทำให้มีอายุการใช้งานนานกว่าที่ใช้เป็นก้อนเล็กๆ
5. ธาตุในข้อใดมารวมตัวกันโดยการสร้างพันธะโคเวเลนต์
  เหล็กกับฟลูออรีน
  แบเรียมกับกำมะถัน
  ฟอสฟอรัสกับโบรมีน
  รูบิเดียมกับออกซิเจน
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล
  พลังงานที่สะสมอยู่ในอาหารจะอยู่ในรูปพลังงานเคมี
  โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุด
  ในร่างกายมนุษย์จะพบคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบมากที่สุด
  ร่างกายสามารถนำสารอาหารทุกชนิดไปใช้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย
7. ข้อใดไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
  การเคี้ยวข้าวก่อนกลืน
  การฟอกสบู่ในน้ำกระด้าง
  การทาแล็กเกอร์เคลือบผิวไม้
  การผสมกลีเซอรอลกับเอทานอล
8. ข้อใดเปรียบเทียบสมบัติของธาตุไม่ถูกต้อง
  โลหะโซเดียมมีขนาดอะตอมเล็กกว่าโลหะแมกนีเซียม
  โลหะโพแทสเซียมมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาน้อยกว่าโลหะโซเดียม
  เกลือของโลหะโซเดียมละลายน้ำได้ดีกว่าเกลือของโลหะแมกนีเซียม
  สารประกอบของแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาคล้ายคลึงกับสารประกอบของแคลเซียม
9. เหตุใดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันจึงต้องสร้างใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ต้องใช้นิวตรอนจำนวนมากจากน้ำในการเริ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์
  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการดับไฟ กรณีไฟไหม้เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
  ใช้น้ำปริมาณมากในการทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของปฏิกิริยานิวเคลียร์
  ใช้น้ำปริมาณมากในการถ่ายเทความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณูไปยังกังหันไอน้ำ
10. เพราะเหตุใดธาตุจึงมีการสร้างพันธะเคมี
  ธาตุต้องการให้อิเล็กตรอนแก่ธาตุอื่น เพื่อให้เกิดความเสถียร
  ธาตุต้องการรับอิเล็กตรอนจากธาตุอื่น เพื่อให้เกิดความเสถียร
  ธาตุต้องการใช้อิเล็กตรอนร่วมกับธาตุอื่น เพื่อให้เกิดความเสถียร
  ธาตุต้องการจัดอิเล็กตรอนวงนอกสุดให้ครบ 8 เพื่อให้เกิดความเสถียร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile