บทที่ 6 ระบบแม็กนีโต

,บทที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Outgoing Call หมายถึง
  การเรียกภายในชุมสายเดียวกัน
  การเรียกออกไปยังชุมสายอื่นๆ
  การเรียกเข้ามาจกชุมสายอื่นๆ
  ผิดทุกข้อ
2. Switch K1 ท าหน้าที่อะไ
  ส่งกระดิ่ง
  ติดต่อกับผู้รับ
  ตัดปากพูด หูฟังออ
  Reset วงจร
3. Terminating drop ท าหน้าที่อะไ
  บอก Operator ว่าเขาหยุดพูดแล้
  บอก Operator ให้ส่งกระดิ่งได้
  บอก Operator ให้รู้ว่ามีคนเรียกเข้ามา
  บอก Operator ว่าผู้รับยกหูรับแล้ว
4. จากรูปแสดงวงจรแบบอะไรการ

  ขยายวงจรพูด
  แสดงการเพิ่มเลขหมาย
  วงจรควบคุมเลขหมาย
  ผิดทุกข้อ
5. จากรูปแสดงการ

  เพิ่มเลขหมาย
  การขยายวงจรพูด
  วงจรควบคุมเลขหมาย
  ผิดทุกขอ
6. C-Plug ติดต่อกับผู้ใด
  ผู้เรียก
  ผู้รับ
  Operator
  ถูกทุกข้อ
7. ซับแจ๊ค นี้จะต่อมาจากสายของผู้เช่าแต่ละเครื่อง และอยู่บนแผงหน้าปัด ของพนักงานต่อสาย คู่กันกับ
  ซับดร็อป อินดิเคเตอร์
  ซับแจ๊ค
  A-Plug
  ผิดทุกข้อ
8. Calling Subscriber ติดต่อกับผู้ใด
  ผู้เรียก
  ผู้รับ
  Operator
  ถูกทุกข้อ
9. ด้านผู้เรียก จะต้องเสียบเข้ากับแจ๊คของผู้ที่เรียกเข้ามา ไม่ควรนำไปเสียบด้านผู้รับคืออะไร
  A-Plug
  C-Plug
  Sub. Jack
  ผิดทุกข้อ
10. ชุมสายโทรศัพท์ SPT แบ่งกี่ระบบ
  1
  2
  3
  4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile