วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การปั้นโดยทั่วไปมีกี่ลักษณะ
  1 ลักษณะ
  2 ลักษณะ
  3 ลักษณะ
  4 ลักษณะ
2. นักเรียนควรเลือกแกะสลักวัสดุในข้อใด เพื่อนำมาวางบนโต๊ะอาหารมากที่สุด
  สบู่
  ยางลบ
  แตงโม
  เผือก
3. ความสมดุลของการออกแบบต้องคำนึงถึงความสมดุลกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
4. ถ้านักเรียนต้องการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่มีกฎเกณฑ์มาบังคับ นักเรียนควรปั้นตามข้อใด
  ปั้นของเล่น
  ปั้นตามแบบ
  ปั้นตามคำบอก
  ปั้นภาพประกอบเรื่องราว
5. สีในข้อใดเหมาะสมกับการนำมาหยดสี
  สีชอล์ก
  สีฝุ่น
  สีเทียน
  สีโปสเตอร์
6. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก ข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์
  ขิง
  เผือก
  แตงกวา
  ยางลบ
7. ข้อใดเป็นสีกลาง
  สีดำ
  สีแดง
  สีเหลือง
  สีน้ำเงิน
8. รูปทรง คือรูปที่แสดงให้เห็นรายละเอียดกี่ด้าน
  1 ด้าน
  2 ด้าน
  3 ด้าน
  ทุกด้าน
9. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
10. สีกลาง คือ สีที่เกิดจากสีกี่สีผสมกัน
  2 สี
  3 สี
  4 สี
  5 สี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile