วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัสดุที่ใช้ในการแกะสลัก ข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์
  ขิง
  เผือก
  แตงกวา
  ยางลบ
2. ความสมดุลของการออกแบบต้องคำนึงถึงความสมดุลกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
3. รูปทรง คือรูปที่แสดงให้เห็นรายละเอียดกี่ด้าน
  1 ด้าน
  2 ด้าน
  3 ด้าน
  ทุกด้าน
4. สีกลาง คือ สีที่เกิดจากสีกี่สีผสมกัน
  2 สี
  3 สี
  4 สี
  5 สี
5. ถ้าครูสั่งให้นักเรียนนำดินน้ำมันมาปั้นผลไม้ในชั่วโมงศิลปะ แต่นักเรียนไม่สามารถหาดินน้ำมันได้ นักเรียนจะหาวัสดุใดมาแทนจึงจะเหมาะสมที่สุด
  แป้งสาลี
  ดินเหนียว
  กระดาษผสมกาว
  ขี้เลื่อยผสมกาว
6. ถ้านักเรียนต้องการปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่มีกฎเกณฑ์มาบังคับ นักเรียนควรปั้นตามข้อใด
  ปั้นของเล่น
  ปั้นตามแบบ
  ปั้นตามคำบอก
  ปั้นภาพประกอบเรื่องราว
7. ในการปั้นรูปนูนต่ำ ใครทำได้ถูกต้อง
  จิตราปั้นรูปเหรียญบาท โดยให้เห็นเพียงด้านหน้าด้านเดียว
  ปัญญาปั้นรูปพระเจ้าตากสินทรงม้า โดยสามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
  มยุราปั้นรูปพระแก้วมรกต โดยให้เห็นด้านหน้ากับด้านข้าง
  ดวงตาปั้นรูปผลไม้ที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
8. การเขียนภาพระบายสี นิยมตัดเส้นด้วยสีใด
  สีเขียว
  สีเหลือง
  สีดำ
  สีน้ำเงิน
9. พระพุทธรูป เป็นรูปปั้นในลักษณะใด
  นูนต่ำ
  นูนสูง
  ลอยตัว
  สามมิติ
10. สีในข้อใดเหมาะสมกับการนำมาหยดสี
  สีชอล์ก
  สีฝุ่น
  สีเทียน
  สีโปสเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile