การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

,การลบเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๕๔-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๓๖
  ๓๗
2. ๘๓-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๗
  ๓๓
  ๖๘
  ๓๒
3. ๑๓๕-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๙
  ๖๓
  ๖๐
  ๖๘
4. ๖๐-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๕๕
  ๑๗
  ๖๓
5. ๓๗-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๖
  ๒๒
  ๔๒
6. ๕๘-๔๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๙
  ๒๑
  ๑๑
7. ๓๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๑๕
  ๖๓

8. ๔๙-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๓๒

  ๒๗
9. ๔๗๒-๒๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖๙
  ๒๘๙
  ๒๕๕
  ๒๖๐
10. ๙๘-๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๙
  ๓๑
  ๔๙

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile