เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 138.60 + (4.5 × 8.9) มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
  35.73 × 5
  237.56 ? 51.9
  84.04 + 93.61
  12.71 × 8
2. ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่าน้อยกว่า 67.59
  5.9 × (29.5 ? 11.1)
  (73.21 ? 46.52) × 4
  48.55 + (7.3 × 2.6)
  (7.9 × 9.9) + 11.23
3. 25.66 + 31.42 กับ 89.17 ? 56.02 มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร
  23.93
  22.93
  21.93
  20.93
4. ข้อใดถูกต้อง
  21.5 × 13.1 < 3 × 61.82
  295.66 + 19.21 > 15.6 × 31.9
  719.04 ? 26.8 ≠ 13.6 × 50.9
  31.8 × 16.2 = 57.24 × 9
5. 408.48 เป็นผลลัพธ์ของข้อใด
  59.12 × 4
  68.18 × 6
  15.9 × 18.3
  29.6 × 13.8
6. 123.72 + 59.12 มีค่ามากกว่า 89.99 อยู่เท่าไร
  81.85
  82.85
  91.85
  92.85
7. ?แม่ซื้อไก่มา 3 ตัว รวมน้ำหนัก 7.28 กิโลกรัม? จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง
  ถ้าไก่ตัวที่ 1 หนัก 2.1 กิโลกรัม ตัวที่ 2 หนัก 2.95 กิโลกรัม จะได้ว่าตัวที่ 3 หนัก 2.25 กิโลกรัม
  ถ้าแม่ซื้อไก่มาราคากิโลกรัมละ 35 บาท แม่จะต้องจ่ายเงิน 254.8 บาท
  หากนำไก่ 2 ตัวไปชั่งรวมกันแล้วหนัก 5.27 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่เหลือหนัก 2 กิโลกรัมพอดี
  ถ้าไก่ตัวแรกหนัก 3.1 กิโลกรัม และไก่ตัวที่ 2 หนัก 1.9 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่ 3 มีน้ำหนักมากที่สุด
8. 32.68 - 11.52 มีค่าน้อยกว่า 100 อยู่เท่าไร
  75.84
  76.84
  77.84
  78.84
9. ด.ช.กมล สูง 145.5 เซนติเมตร ด.ช.ทินกร เตี้ยกว่า ด.ช.กมล 5.5 เซนติเมตร ด.ญ.จตุพร สูงกว่า ด.ช.ทินกร 7.5 เซนติเมตร ด.ญ.จตุพรสูงกี่เซนติเมตร
  146.5 เซนติเมตร
  147.5 เซนติเมตร
  148.5 เซนติเมตร
  149.5 เซนติเมตร
10. มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร
  39.21 เมตร
  39.5 เมตร
  40.2 เมตร
  40.3 เมตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile