เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 ซม. และ 53.75 ซม. นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 ซม. หากวัดใหม่จะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร
  87.3 เซนติเมตร
  88.3 เซนติเมตร
  89.3 เซนติเมตร
  90.3 เซนติเมตร
2. ข้อใดถูกต้อง
  21.5 × 13.1 < 3 × 61.82
  295.66 + 19.21 > 15.6 × 31.9
  719.04 ? 26.8 ≠ 13.6 × 50.9
  31.8 × 16.2 = 57.24 × 9
3. 25.66 + 31.42 กับ 89.17 ? 56.02 มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร
  23.93
  22.93
  21.93
  20.93
4. ?แม่ซื้อไก่มา 3 ตัว รวมน้ำหนัก 7.28 กิโลกรัม? จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง
  ถ้าไก่ตัวที่ 1 หนัก 2.1 กิโลกรัม ตัวที่ 2 หนัก 2.95 กิโลกรัม จะได้ว่าตัวที่ 3 หนัก 2.25 กิโลกรัม
  ถ้าแม่ซื้อไก่มาราคากิโลกรัมละ 35 บาท แม่จะต้องจ่ายเงิน 254.8 บาท
  หากนำไก่ 2 ตัวไปชั่งรวมกันแล้วหนัก 5.27 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่เหลือหนัก 2 กิโลกรัมพอดี
  ถ้าไก่ตัวแรกหนัก 3.1 กิโลกรัม และไก่ตัวที่ 2 หนัก 1.9 กิโลกรัม จะได้ว่าไก่ตัวที่ 3 มีน้ำหนักมากที่สุด
5. ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 13.6 × 25.2 อยู่ 18.75
  685.95 ? (26.29 × 12)
  251.91 + (24.89 × 4)
  (511.67 ? 321.65) + 181.45
  (8.9 × 15.2) + 226.19
6. พิจารณาข้อความต่อไปนี้1. 85.27 + 13.66 = 98.932. 127.93 ? 89.79 = 38.143. 26.07 × 26 = 694.204. 11.8 × 22.6 = 266.68ข้อใดถูกต้อง
  "ข้อ 1, 2, 3"
  "ข้อ 1, 2, 4"
  "ข้อ 2, 3, 4"
  "ข้อ 1, 2, 3, 4"
7. ข้อใดมีค่าเท่ากับ 15.12 + 13.11
  65.17 - 35.12
  44.25 - 16.02
  31.99 - 11.76
  29.63 - 9.40
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  312.48 ? (26.57 × 8) = 99.92
  231.46 ? (12.1 × 5.5) = 154.91
  (121.56 ? 84.32) × 7 = 260
  (7.6 × 8.2) + 321.05 = 383.37
9. มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร
  39.21 เมตร
  39.5 เมตร
  40.2 เมตร
  40.3 เมตร
10. วิมลซื้อสมุดปกแข็งราคาเล่มละ 12.50 บาท จำนวน 6 เล่ม และซื้อสมุดปกอ่อนราคาเล่มละ 6.75 บาท จำนวน 5 เล่ม ให้ธนบัตรฉบับละ 100 บาท 2 ฉบับ จะได้รับเงินทอนกี่บาท
  108.75 บาท
  107.75 บาท
  91.25 บาท
  91.75 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile