แบบทดสอบ การใช้งานโปรแกรม Adobephotoshop cs6

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดที่ความหมายของพิกเซล
  ก.จุดสีดำเล็กๆ ที่รวมกัน
  จุดมากมายแต่ละภาพสร้างขึ้น
  จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่รวมกัน
  ถูกหมดทุกข้อ?
2. การตกแต่งภาพแบบอัตโนมัติมีกี่วิธี
  1
  2
  3
  4
3. ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด?
  ความละเอียดมากขึ้น?
  ความละเอียดคงที่
  ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง
  ความละเอียดลดลง?
4. ในกรณีที่ท่านต้องการตกแต่งรูปเฉพาะจุด ควรใช้เครื่องมือประเภทไหนในการเลือกเฉพาะจุดที่เจาะจง ?
  Maginnetic Lasso Tools
  Move Tools
  Edit Tools
  Sreenner
5. ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่ใด
  Magnetic lasso
  Freeform Pen
  Type
  Magnetic Pen
6. โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.ใด
  ค.ศ.1990
  ค.ศ.1991
  ค.ศ. 1992
  ค.ศ. 1993
7. Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานแบบใด
  จัดเอกสาร
  ตัดต่อวีดิโอ
  ตกแต่งภาพ
  การคำนวน
8. ในการ Copy ไฟล์งานแบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด?
  กดCtrl?+V
  กด Ctrl?+ C?
  กด Shift + C?
  กด Shift + V
9. ความสามารถของโปรแกรม Adobe Photoshop คือข้อใด
  สามารถทำงานแบบ 3D Visualization และการทำพื้นผิวของงาน 3D?
  การตกแต่งสีกับภาพเคลื่อนไหว เช่น ไฟล์ Movie
  สามารถใช้ Vanishing Point กับงาน 3D ได้
  ถูกทุกข้อ
10. สีในระบบ?Additive?ประกอบด้วยสีหลัก?3?สี รวมกันเรียกว่าอะไร?
  CMY?
  RGB
  CMYK
  RED
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile