แบบทดสอบ การใช้งานโปรแกรม Adobephotoshop cs6

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานแบบใด
  จัดเอกสาร
  ตัดต่อวีดิโอ
  ตกแต่งภาพ
  การคำนวน
2. โปรแกรม Adobe Photoshop ใครเป็นผู้คิดค้น
  บริษัท Adobe
  Thomas& John Kholl
  บริษัท Microsoft
  Steve Jobs
3. โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.ใด
  ค.ศ.1990
  ค.ศ.1991
  ค.ศ. 1992
  ค.ศ. 1993
4. โปรแกรม Adobe Photoshop มีหน้าที่ในการใช้งานอย่างไร???
  สร้างเอกสาร
  ตรวจเช็ครหัสบาร์โค๊ด
  ตกแต่งรูปภาพ
  สร้างเว็บไซต์?
5. การตกแต่งภาพแบบอัตโนมัติมีกี่วิธี
  1
  2
  3
  4
6. คีย์ลัดของ?Auto Contrast?คืออะไร??
  Shift + Ctri + A
  Shift + Ctri + D
  Alt + Shift + Ctri + C
  Alt + Shift + Ctri + L?
7. ในการ Copy ไฟล์งานแบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด?
  กดCtrl?+V
  กด Ctrl?+ C?
  กด Shift + C?
  กด Shift + V
8. ภาพบิตแมปเป็นภาพที่มีจำนวนพิกเซลคงที่ หากนำมาขยายภาพจะมีลักษณะในข้อใด?
  ความละเอียดมากขึ้น?
  ความละเอียดคงที่
  ความละเอียดไม่เปลี่ยนแปลง
  ความละเอียดลดลง?
9. ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่ใด
  Magnetic lasso
  Freeform Pen
  Type
  Magnetic Pen
10. ข้อใดไม่ได้อยู่ในการตกแต่งภาพดังต่อไปนี้
  Auto Contrast
  Auto Color
  Auto Level
  Auto Photos
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile