แนวสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การตีกลองมโหระทึกในสมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมมีความเชื่อเหมือนกันกับประเพณีใดในปัจจุบัน
  ประเพณีชักพระ
  ประเพณีแห่นางแมว
  ประเพณีทำขวัญข้าว
  ประเพณีลอยกระทง
2. การคัดเลือกหัวหน้าในสมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมมักเลือกบุคคลประเภทใดเป็นหัวหน้า
  ผู้ชาย
  ผู้หญิง
  ผู้อาวุโส
  ผู้ที่แข็งแรงกว่า
3. แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่บริเวณตอนกลางของจีนนั้น หมายถึงบริเวณใด
  มณฑลกวางตุ้ง
  มณฑลกวางสี
  มณฑลยูนนาน
  มณฑลเสฉวน
4. เหตุผลที่ว่า ?อากาศหนาวเย็นเกินไป และระยะทางไกลเกินกว่าที่จะอพยพลงมาได้? ทำให้แนวคิดใดเกี่ยวกับถิ่นเดิมของไทยไม่ได้รับการยอมรับ
  คนไทยเคยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต
  คนไทยเคยอยู่อาศัยทางตอนใต้ของจีน
  คนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
  คนไทยเคยอยู่อาศัยบริเวณคาบสมุทรมลายู
5. ข้อใดไม่ใช่ที่พักอาศัยของมนุษย์สมัยชุมชนหาของป่า - ล่าสัตว์
  ถ้ำ
  เผิงผา
  ริมแม่น้ำ
  บ้าน
6. การค้นพบศิลปะถ้ำไม่ได้อธิบายถึงสิ่งใด
  ความเชื่อบางประการ
  การสร้างสรรค์ทางศิลปะ
  การดำรงชีวิตของมนุษย์
  ลักษณะของตัวอักษร
7. การศึกษาเพื่อหาถิ่นเดิมของชนชาติไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยใด
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยธนบุรี
  สมัยรัตนโกสินทร์
8. ข้อใดแสดงการพัฒนาของเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม
  จากเครื่องมือหินหยาบสู่เครื่องมือหินกะเทาะ
  จากเครื่องมือหินกะเทาะสู่เครื่องมือหินหยาบ
  จากเครื่องมือหินกะเทาะสู่เครื่องมือหินขัด
  จากเครื่องมือหินขัดสู่เครื่องมือโลหะ
9. ข้อใดแสดงการพัฒนาของเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม
  คนในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กัน
  คนในหมู่บ้านไม่ติดต่อกับชุมชนอื่น
  คนในหมู่บ้านไม่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยี
  คนในหมู่บ้านไม่มีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบกับคนในชุมชนอื่น
10. เหตุผลที่นักวิชาการอ้างถึงสาเหตุที่กลุ่มคนไทยต้องอพยพลงมาทางตอนใต้ คือ ข้อใด
  ถูกจีนรุกราน
  หนีภัยธรรมชาติ
  เกิดสงครามในเผ่าพันธุ์
  หนีอากาศหนาวรุนแรง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile