ฟุตซอล ชุดที่4

,ประวัติกีฬาฟุตซอล,การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย,การสร้างความคุ้นเคย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับหญิง เท่ากับ ส่วนสูง จะต้องใช้ ค่าเท่าใดจึงจะมีน้ำหนักที่เหมาะสม
  ส่วนสูง ? 100
  ส่วนสูง + 100
  ส่วนสูง + 110
  ส่วนสูง ? 110
2. ภูมิอากาศ สภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างร่างกายควรมีอุณหภูมิทั่วไปประมาณกี่องศาเซลเซียส
  22 องศาเซลเซียส
  24 องศาเซลเซียส
  25 องศาเซลเซียส
  26 องศาเซลเซียส
3. ข้อใดคือ การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise)
  เป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆของร่างกาย
  เป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน โดยกล้ามเนื้อมีการหดคลายตัว
  เป็นการออกกำลังกายโดยใช้พลังงานที่สะสมไว้ในกล้ามเนื้อ
  เป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ โดยใช้พลังงาน
4. สมรรถภาพทางกายที่ดีต่อระบบต่อมไร้ท่อใจร่างกายจะมีลักษณะตามข้อใดต่อไปนี้
  กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจทำงานดีขึ้น
  การเคลื่อนไหวร่างกายได้เป็นปกติ และมีประสิทธิภาพ
  การตอบสนองทำได้รวดเร็วและแม่นยำ
  ถูกทุกข้อ
5. สมรรถภาพทางกายที่ดีต่อระบบการหายใจร่างกายจะมีลักษณะตามข้อใดต่อไปนี้
  กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้น
  ทรวงอกขยายใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจทำงานดีขึ้น
  ความจุปอดเพิ่มขึ้น ช่วยในการหายใจทำงานดีขึ้น
  ถูกทุกข้อ
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศแข่งขันครึ่งละกี่นาที พักไม่เกินกี่นาที
  ครึ่งละ 10 นาที พักไม่เกิน 3 นาที
  ครึ่งละ 15 นาที พักไม่เกิน 5 นาที
  ครึ่งละ 10 นาที พักไม่เกิน 5 นาที
  ครึ่งละ 15 นาที พักไม่เกิน 3 นาที
7. การแข่งขันชิงแชมป์โลก (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งแรก ณ ประเทศใด
  ประเทศแคนาดา
  ประเทศสเปน
  ประเทศบราซิล
  ประเทศอเมริกาใต้
8. การแข่งขันชิงแชมป์ทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่เท่าไหร่ โดยนักเตะแซมบ้า ประเทศบราซิลได้แชมป์ทุกครั้ง
  ครั้งที่ 6
  ครั้งที่ 5
  ครั้งที่ 4
  ครั้งที่ 3
9. ข้อใดคือ การออกกำลังการแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise)
  เป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ
  เป็นการออกกำลังกายโดยใช้พลังงานที่สะสมไว้ในกล้ามเนื้อ
  เป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อ โดยใช้พลังงาน
  เป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน โดยกล้ามเนื้อมีการหดคลายตัว
10. ความสามารถในการทรงตัวดี (Balance) คือข้อใด
  มีความคล่องแคล่วว่องไว
  "การทรงตัวขณะที่ร่างกายอยู่กับที่,มีความคล่องแคล่วว่องไว"
  "การทรงตัวขณะที่ร่างกายอยู่กับที่,การทรงตัวขณะที่ร่างกายเคลื่อนที่"
  "การทรงตัวขณะที่ร่างกายเคลื่อนที่,มีความคล่องแคล่วว่องไว"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile