วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 3200-0010

,ข้อสอบมีจำนวน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นแรงสูงดูดฝุ่นออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ฝุ่นจะกระจายตัว
  มีความร้อนสูง
  อาจเป็นอันตรายต่อฮาร์ดแวร์
  ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
2. บูตไวรัส มาโครไวรัส เวิร์ม โทรจัน เป็นไวรัสประเภทใด
  สปายแวร์ (Spyware)
  มัลแวร์ (Malware)
  แอดแวร์ (Adware)
  หนอนอินเทอร์เน็ต (Worm)
3. การเปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์ด้านข้างขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ออกเพื่อจุดประสงค์อะไร
  ไล่มดและแมลงต่างๆ
  ทำให้ดูแปลกใหม่
  ระบายความร้อน
  เร่งกระแสไฟฟ้า
4. ข้อใดทำความสะอาดเมาส์ได้ถูกต้อง
  แกะเมาส์ออกมาเช็ดทำความสะอาด
  ใช้คอตตอนบัดเช็ดภายในช่องส่องแสง
  หงายเมาส์ขึ้นแล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำเปียก
  คว่ำเมาส์ลงแล้วถูบนผ้าสะอาด
5. โปรแกรม HDTunePro มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอะไร
  ดูแลรักษาจอภาพ
  ตรวจสอบความเร็วของเครื่อง
  ช่วยดูแลเกี่ยวกับฮาร์ดิส
  เล่นเกมส์ได้เร็วขึ้น
6. ข้อคือการดูแลรักษา Printer ที่ถูกวิธี
  ไม่ถอดสาย Cable ขณะที่เครื่องทำงานอยู่
  พิมพ์กระดาษต่อเนื่องกันนานๆ เพื่อความต่อเนื่องของเครื่องพิมพ์
  ดึงกระดาษออกอย่างแรงเมื่อกระดาษติด
  ใช้กระดาษที่หนาเกินไป
7. ?ปรับแสงให้พอดีกับสายตา?เป็นวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด
  เมาส์แบบใช้แสง
  จอภาพ
  ไฟแสดงสถานะฮาร์ดดิสก์
  ไฟที่แป้นพิมพ์
8. ข้อใดเป็นวิธีการดูแลรักษาจอภาพที่ถูกต้อง
  หนุ่ม ใช้ไม้ขนไก่ปัดกวาดจอภาพ นำผ้าสะอาดมาเช็ด
  น้ำหวาน ใช้มือเช็ดถูบริเวณจอภาพ
  แนน ใช้กระดาษปิดช่องระบายความร้อนหลังจอภาพ
  นก ตั้งวางต้นไม้ไว้บนจอภาพ
9. ไวรัสชนิดใดที่ทำให้หน่วยความจำของเครื่องนั้นเต็ม(เครื่องช้า)
  สปายแวร์ (Spyware)
  มัลแวร์ (Malware)
  แอดแวร์ (Adware)
  หนอนอินเทอร์เน็ต (Worm)
10. การเปิด-ปิดเครื่องตามขั้นตอนมีผลดีอย่างไร
  โปรแกรมและเครื่องไม่เสียหาย
  ป้องกันไฟดูด ไฟช๊อต
  ปกป้องการถนอมเอกสาร
  ช่วยให้คอมพิวเตอร์ไม่เก่าลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile