เเบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "คำในข้อใดเป็นกิริยาราชาศัพท์อยู่เเล้วไม่ต้องใช้คำว่า ""ทรง"" นำหน้า"
  พระกรรเเสง
  กีฬา
  ดำเนิน
  ยินดี
2. ถวายของขนาดเล็กที่สามารถหิ้วกับมือได้ ควรใช้คำราชาศัพท์ใด
  ทูลเกล้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
  ขอเดชะน้อมกระหม่อม
3. "คำว่า ""บรม"" ในภาษาไทยสงวนไว้ใช้กับใคร"
  พระสงฆ์
  สามัญชน
  พระบรมราชินี
  พระมหากษัตริย์
4. เฝ้าฯ รับเสด็จ ย่อมาจากอะไรในคำราชาศัพท์
  เฝ้าน้อมเกล้าธุลีละอองพระบาท
  เฝ้ากราบบังคมทูลรับเสด็จ
  ฝ้ารอรับเสด็จ
  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
5. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒ เเทนนักเรียนตามข้อใด
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
6. ทรงธรรม มีความหมายว่าอย่างไร
  ฟังธรรม
  ปฏิบัติธรรม
  เทศน์
  รับศีล
7. "คำว่า ""บรม"" ในภาษาบาลีมาจากคำว่าอะไร"
  ปรม
  พรม
  ตรม
  กรม
8. ราชอาคันตุกะ หมายถึง
  แขกที่มาหานั้นเป็นแขกของประธานาธิบดี
  แขกของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ประเทศใดประเทศหนึ่ง
  แขกของพระมหากษัตริย์ประเทศใดประเทศหนึ่ง
  เเขกของพระมหากษัตริย์ในประเทศ
9. ทรงวิ่ง ทรงออกกำลังกาย ทรงเล่น เป็นการใช้ทรงเเบบใด
  ใช้ทรงตามหลังคำกริยา
  ใช้นำหน้าคำกริยาสามัญให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์
  ใช้ทรงตามหลังคำสันธาน
  ช้ทรงเป็นคำสามัญ
10. "ข้อใดคือกฏของการใช้ ""ทรง"""
  ช้ทรงตามหลังคำราชาศัพท์
  ใช้ทรงตามหลังคำกริยา
  ใช้ทรงนำหน้ากริยาราชาศัพท์สามัญบางคำกลายเป็นกริยาราชาศัพท์
  ใช้ทรงเป็นคำสามัญ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile