วิชาการสร้างเว็บไซด์ รหัส 2204-2009

,วิชาการสร้างเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ไฟล์ข้อมูลเว็บเพจข้อใดจะแสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการอัปโหลดข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์
  Page1.html
  index.html
  Home.html
  first.html
2. การกำหนดสีของ Hyperlink ที่ช่อง Visited Links คือการกำหนดคุณลักษณะตามข้อใด
  การระบุสีตัวอักษรของลิงก์ที่มีลิงก์ข้อมูลทั้งหมด
  การระบุสีของลิงก์หลังจากคลิกเปิดการเชื่อมโยงแล้ว สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่กำหนดไว้ในช่อง Visited Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อวางเมาส์อยู่บนข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดในช่อง Rollover Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดไว้ในช่อง Active Links ตามที่ได้กำหนดไว้
3. การสร้างฟอร์มรับค่าข้อมูลเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล จะบันทึกข้อมูลด้วยไฟล์ประเภทใด
  PHP
  HTML
  Java
  PDF
4. ข้อใดคือการเลือกลักษณะการขีดเส้นใต้ของ Hyperlink ที่ไม่ให้แสดงเส้นใต้ทุกครั้งที่มีการลิงก์เสมอ
  Always underline
  Never underline
  Show underline only on rollover
  Hide underline on rollover
5. การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
  ความเรียบง่าย (Simplicity)
  ความสม่ำเสมอ (Consistency)
  ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness)
  ถูกทุกข้อ
6. ส่วนของโลโก้ ชื่อเว็บไซต์นิยมกำหนดไว้ในส่วนใดของการออกแบบเว็บเพจ
  Page Header
  Page Body
  Page Footer
  Side Bar
7. หน้าจอ Welcome Screen ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ถ้าต้องการสร้างงานใหม่ต้องเลือกที่กลุ่มใด
  Open a Recent Item
  Create New
  Top Features (Videos)
  New Features
8. อินเทอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกด้วยปัจจัยใด
  การทหาร
  การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  การศึกษา
  การท่องเที่ยว
9. เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลเว็บไซต์ตามการร้องขอของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปเรียกว่าอะไร
  Web Page
  Web Server
  Web Browser
  Webmaster
10. ข้อใดเหมาะที่จะสร้างเว็บไซต์โดยใช้เฟรมมากที่สุด
  บทเรียนออนไลน์
  ขายสินค้าออนไลน์
  เว็บไซต์นำเสนอองค์กร
  เว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile