วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009

,วิชาการสร้างเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกำหนดสีของ Hyperlink ที่ช่อง Visited Links คือการกำหนดคุณลักษณะตามข้อใด
  การระบุสีตัวอักษรของลิงก์ที่มีลิงก์ข้อมูลทั้งหมด
  การระบุสีของลิงก์หลังจากคลิกเปิดการเชื่อมโยงแล้ว สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่กำหนดไว้ในช่อง Visited Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อวางเมาส์อยู่บนข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดในช่อง Rollover Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดไว้ในช่อง Active Links ตามที่ได้กำหนดไว้
2. โครงสร้างที่ใช้กำหนดขอบเขตของฟอร์มแท็กคือข้อใด
  ตัวฟอร์ม (Form)
  ฟอร์ม อ็อบเจกต์(Form Object)
  ปุ่มฟอร์ม (Button)
  ฟิลด์รับค่าข้อมูล (Text Field)
3. ชุดสีใดให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นสบายตา
  ชุดสีฟ้า
  ชุดสีเขียว
  ชุดสีเหลือง
  ชุดสีส้ม
4. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่คนหันมานิยมเขียนและอ่าน Blog กันมากขึ้น
  Blog สามารถเขียนได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากมาย
  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปอ่าน Blog แต่ราคาจะไม่แพง
  Blog มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ
  Blog สะท้อนบุคลิกและนิสัยของผู้เขียน และมีการถ่ายทอดอย่างเป็นกันเอง
5. หน้าจอ Welcome Screen ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ถ้าต้องการสร้างงานใหม่ต้องเลือกที่กลุ่มใด
  Open a Recent Item
  Create New
  Top Features (Videos)
  New Features
6. ไฟล์รูปภาพประเภทใดที่มีคุณสมบัติเป็นไฟล์ภาพขนาดเล็ก สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้
  .GIF
  .JPEG
  .PNG
  .PDF
7. ส่วนของโลโก้ ชื่อเว็บไซต์นิยมกำหนดไว้ในส่วนใดของการออกแบบเว็บเพจ
  Page Header
  Page Body
  Page Footer
  Side Bar
8. ข้อใดคือการเลือกลักษณะการขีดเส้นใต้ของ Hyperlink ที่ไม่ให้แสดงเส้นใต้ทุกครั้งที่มีการลิงก์เสมอ
  Always underline
  Never underline
  Show underline only on rollover
  Hide underline on rollover
9. ไฟล์ข้อมูลเว็บเพจข้อใดจะแสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการอัปโหลดข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์
  Page1.html
  index.html
  Home.html
  first.html
10. การสร้างฟอร์มรับค่าข้อมูลเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล จะบันทึกข้อมูลด้วยไฟล์ประเภทใด
  PHP
  HTML
  Java
  PDF
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile