วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัสวิชา 3204-2003

,กรุณาเลือกจำนวนข้อสอบก่อนทำการสอบและกรอกข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช้ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
  เป็นแหล่งรับหรือส่งข่าวสารได้หลายรูปแบบ
  เป็นช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ
  เป็นแหล่งให้ความบันเทิง
  เป็นแหล่งรวมกลุ่มนักเลงคีย์บอร์ด
2. อุปกรณ์ที่ได้พัฒนามาจาก HUB เพื่อให้คุณภาพการทำงานเพิ่มขึ้นคือ
  Router
  Gateway
  Switch
  Bridge
3. ในระบบ Internet จะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานเป็นภาษาหลักคือ
  TCP/IP
  Pascal
  Cobol
  ภาษา C
4. เทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การขนส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเร็วในการขนส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเรียกว่า
  ADSL
  DNS
  Modem
  Node
5. Computer Network หมายความว่าข้อใด
  คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกันตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
  การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน
  การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  การส่งข้อมูลให้บุคคลอื่นในระบบได้ใช้งานเดียวกัน
6. Hub ทำหน้าที่อะไร
  ทบทวนสัญญาณ
  ตัวย้ำสัญญาณ
  แปลงสัญญาณ
  ตัวส่งสัญญาณ
7. HUB ส่วนมากนิยมใช้พอร์ตแบบใดในการเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายแลน
  RJ 11
  USB
  RJ-45
  RS - 232C
8. สัญญาณแบบ Analog เป็นอย่างไร
  ประกอบขึ้นจากระดับสัญญาณเพียง 2 ค่า
  จะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง
  เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงาน
  1/0
9. การส่งสัญญาณจากสถานีพื้นดินไปยังดาวเทียมเรียกว่าอะไร
  Uplink
  Downlink
  Upload
  Download
10. ข้อใดคือข้อจำกัดในระบบเครือข่ายแบบ Bus
  ใช้สายส่งข้อมูลน้อย
  เลือกจุดในระบบให้ตรงกับบัส
  ขยายระบบออกไปได้โดยง่าย
  ใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile