แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คลิกที่เเฟ้ม > จบการทำงาน คือขั้นตอนใด
  ออกจากโปรเเกรม Power Point
  เปิดโปรเเกรมทำงาน
  บันทึกงานที่ทำเสร็จเเล้ว
  ดูมุมมองก่อนการนำเสนอ
2. ข้อใดคือความหมายของสไลด์
  แผ่นใสเดี่ยวๆ เพียงแผ่นเดียว
  พื้นที่สำหรับทำงาน
  แผ่นเอกสารเดียวๆที่เเสดงสิ่งต่างๆ
  งานเดี่ยวๆ เพียงแผ่นเดียว
3. จากภาพเครื่องมือใช้ทำสิ่งใด

  ต้องการใส่ตัวอักษรศิลป์
  ต้องการเพิ่มขนาดตัวอักษร
  ต้องการเพิ่มแผ่นสไลด์ใหม่
  ต้องการพิมพ์ข้อความลงในสไลด์
4. คีย์ในข้อใดต่อไปนี้ใช้สำหรับนำเสนอภาพนิ่ง
  F4
  F5
  F6
  F7
5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่มุมมองของโปรเเกรม Microsoft Power Point
  outline
  slide sorter
  slid show
  Reading view
6. เครื่องมือใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของข้อความ
7. จากภาพสัญลักษณ์มีชื่อเรียกว่าอะไร

  เเถบหัวเรื่อง
  เเถบเครื่องมือ
  เครื่องวาดรูป
  เมนูคำสั่ง
8. หลังจากที่บันทึกงานนำเสนอเเล้ว นามสกุลของไฟล์ Power Point 2007 เป็นนามสกุลใด
  .ppt
  .pot
  .pptx
  .potx
9. มุมมองใดต่อไปนี้เเสดงลำดับภาพนิ่งทีละสไลด์
10. เเท็บเค้าร่างมีประโยชน์อย่างไร
  มุมมองหัวข้อสไลด์เเต่ละแผ่น
  มุมมองหัวข้อของการเเสดงสไลด์
  มุมมองสไลด์เป็นแผ่นเล็ก
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile