แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าต้องการนำเสนองานเริ่มที่ปัจจุบัน ต้องใช้สัญลักษณ์ใด




2. ข้อใดต่อไปนี้คือการใสเงาสะท้อนรูปร่าง
  Shadow
  Reslection
  Shape outline
  Shape effects
3. ถ้าต้องการเเทรกรูปภาพเข้ามาในงานนำเสนอต้องใช้เครื่องมือใด




4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบการสร้างข้อความ
  สร้างด้วยเค้าโครงภาพนิ่ง
  สร้างด้ายกล่องข้อความ
  สร้างด้วยอักษรศิลป์
  สร้างด้วยเทมเพลต
5. การเลือกธีม (Themes) มาใช้ในสไลด์จะต้องมีขั้นตอนการทำอย่างไร
  คลิกที่ออกแบบ > เลือกธีม (Themes)
  คลิกที่เเทรก > เลือกธีม (Themes)
  คลิกที่รูปแบบ > เลือกธีม (Themes)
  คลิกที่สร้างภาพนิ่ง > เลือกธีม (Themes)
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความสามารถของโปรเเกรม Microsoft Power Point
  สร้างอัลบั้มรูปภาพ
  เเทรกไฟล์วีดีโอ
  สร้างแผนภูมิสรุปยอดขายสินค้า
  ตัดต่อเสียงประกอบการบรรยาย
7. เเท็บภาพนิ่งมีประโยชน์อย่างไร
  มุมมองหัวข้อสไลด์เเต่ละแผ่น
  มุมมองหัวข้อของการเเสดงสไลด์
  มุมมองสไลด์เป็นแผ่นเล็ก
  ถูกทุกข้อ
8. เเท็บเค้าร่างมีประโยชน์อย่างไร
  มุมมองหัวข้อสไลด์เเต่ละแผ่น
  มุมมองหัวข้อของการเเสดงสไลด์
  มุมมองสไลด์เป็นแผ่นเล็ก
  ถูกทุกข้อ
9. จากภาพสัญลักษณ์มีชื่อเรียกว่าอะไร

  เเถบหัวเรื่อง
  เเถบเครื่องมือ
  เครื่องวาดรูป
  เมนูคำสั่ง
10. ถ้าต้องการย่อขยายตัวอักษรต้องใช้เครื่องมือใด




ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile