วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่15
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นรากฐานของบุคคลต่อการมีสุขภาพดี
  อาหาร
  สิ่งแวดล้อม
  พันธุกรรม
  การออกกำลังกาย
2. การดูแลสุขภาพโดยยึดหลักความพอประมาณหมายถึงข้อใด
  การใช้เงินเท่าที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล
  การดูแลสุขภาพตามฐานะของตนเองและครอบครัว
  การดูแลสุขภาพโดยอาศัยเงินเป็นหลักในการรักษา
  การใช้สถานบริการฟิตเนสเป็นการดูแลสุขภาพที่คุ้มทน
3. ข้อใดกล่าวถึง อสม. ได้ถูกต้องที่สุด
  คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมจากชุมชน เพื่อเข้ารับการอบรมที่ถูกต้อง
  ใครก็ได้มีสิทธิเข้าร่วม
  มีหน้าที่ดูแลสถานีอนามัย
  ทำหน้าที่เหมือนแพทย์ สามารถทำการตรวจรักษาได้
4. บุคคลใดเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีที่สุด
  เอี้ยงทำงานหนัก แต่เขาก็ออกกำลังกายเป็นประจำ
  อู๊ดเดินช้าๆ ไปที่ป้ายรถประจำทาง แต่เขาไม่รู้สึกเหนื่อยเลย
  อาร์ทไม่เคยปวดท้อง ถึงแม้เขาจะรับประทานอาหารรสจัด
  โอ๊ตนั่งทำงานนานๆ ทำให้เขาปวดบั้นเอว
5. ข้อใดเป็นลักษณะของบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง
  ทำงานหนักแล้วหายเหนื่อยช้า
  คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
  ทำงานหนักแล้วหายเหนื่อยเร็ว
  เคลื่อนไหวว่องไว เหนื่อยง่าย
6. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตที่บกพร่อง
  อารมณ์ไม่มั่นคง
  มองโลกในแง่ดี
  ไร้กังวล ไม่เคร่งเครียด
  ร่าเริงเสมอไม่ว่าอยู่คนเดียวหรือต่อหน้าผู้อื่น
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในการรับประทานอาหาร
  อาหารต้องสดและสุกใหม่ๆ
  ควรมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกมื้อ
  คำนึงถึงคุณค่าทางอาหารเป็นสำคัญ
  รับประทานอาหารประเภทแป้งเป็นหลัก
8. ข้อใดสอดคล้องกับคำว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”
  สุดใจวางแผนดูแลสุขภาพ
  สมศรีปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
  สุกัญญาป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วย
  สุชาดาวางแผนในการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
9. ข้อใดกล่าวถึงครอบครัวได้ถูกต้องที่สุด
  คนในครอบครัวไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
  ครอบครัวควรมีความรัก ความเอื้ออาทร และช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน
  คนในครอบครัวต่างก็ตั้งหน้าทำมาหากิน ไม่ค่อยได้คุยกัน
  ครอบครัวเป็นกลุ่มญาติที่ต่างคนต่างอยู่
10. การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเหตุผลใด
  เพื่อรักษาโรค
  เพื่อการป้องกันโรค
  เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่างกาย
  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document