การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุท้องถิ่น ม.1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ถ้านักเรียนต้องการให้งานประดิษฐ์ของตนเองมีความ พลิ้วไหว นักเรียนจะเลือกใช้เส้นแบบใด
  เส้นนอน
  เส้นคลื่น
  เส้นตรง
  เส้นหัก
2. กระบวนการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ทำกันเป็นกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร
  พิสูจน์ความรู้ความสามารถว่าใครมีมากกว่ากัน
  ช่วยให้เกิดการแข่งขันกันภายในกลุ่ม
  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
  ช่วยฝึกทักษะการเป็นผู้นำ
3. นักเรียนสามารถนำส่วนใดของกระจูดมาทำงานประดิษฐ์
  กาบใบ
  ลำต้น
  ดอก
  เยื่อ
4. งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่นใดเป็นของใช้ตามวัฒนธรรมประเพณี
  ถุงบุหงาแห้ง
  ซุ้มดอกไม้
  บายศรี
  ชะลอม
5. คนสมัยก่อนใช้ส่วนใดของลานสำหรับจารึกหนังสือ พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
  ยอดลานอ่อน
  ใบลานแก่
  ก้านใบ
  ลำต้น
6. เพราะเหตุใดจึงควรเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น
  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
  เพื่อจะได้สะดวกในการเลือกซื้อและเปรียบเทียบราคา
  เพื่อความทนทานของเครื่องมือเครื่องใช้
  เพื่อหาซื้ออะไหล่เปลี่ยนง่ายเวลาชำรุด
7. เมื่อใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ ที่เป็นเหล็กเสร็จแล้วควรทำอย่างไร
  เช็ดทำความสะอาด แล้วทาน้ำมัน
  ล้างน้ำให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง
  ล้างน้ำให้สะอาด
  แช่น้ำมัน
8. วัสดุท้องถิ่นใดเป็นวัสดุธรรมชาติจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  เส้นใยของพืช
  เกล็ดปลา
  ขนไก่
  ป่าน
9. ใครใช้เครื่องมือได้ปลอดภัยมากที่สุด
  แพรวใช้เลื่อยฉลุฉลุลวดลายไม้ขณะง่วงนอน
  เพลงเก็บค้อนเข้าที่ทันทีที่ใช้งานเสร็จ
  พีชใช้สว่านที่ไม่พร้อมใช้งานเจาะไม้
  พัทเก็บตะปูใส่กระเป๋ากางเกง
10. สีใดเป็นสีที่แสดงถึงความราบเรียบ สงบ เยือกเย็น
  สีเหลืองส้ม
  สีชมพู
  สีแดง
  สีฟ้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713