การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุท้องถิ่น ม.1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่นใดเป็นของใช้ตามวัฒนธรรมประเพณี
  ถุงบุหงาแห้ง
  ซุ้มดอกไม้
  บายศรี
  ชะลอม
2. สีใดเป็นสีที่แสดงถึงความราบเรียบ สงบ เยือกเย็น
  สีเหลืองส้ม
  สีชมพู
  สีแดง
  สีฟ้า
3. ใครใช้เครื่องมือได้ปลอดภัยมากที่สุด
  แพรวใช้เลื่อยฉลุฉลุลวดลายไม้ขณะง่วงนอน
  เพลงเก็บค้อนเข้าที่ทันทีที่ใช้งานเสร็จ
  พีชใช้สว่านที่ไม่พร้อมใช้งานเจาะไม้
  พัทเก็บตะปูใส่กระเป๋ากางเกง
4. คนสมัยก่อนใช้ส่วนใดของลานสำหรับจารึกหนังสือ พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
  ยอดลานอ่อน
  ใบลานแก่
  ก้านใบ
  ลำต้น
5. วัสดุท้องถิ่นใดเป็นวัสดุธรรมชาติจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  เส้นใยของพืช
  เกล็ดปลา
  ขนไก่
  ป่าน
6. เพราะเหตุใดจึงควรเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น
  เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
  เพื่อจะได้สะดวกในการเลือกซื้อและเปรียบเทียบราคา
  เพื่อความทนทานของเครื่องมือเครื่องใช้
  เพื่อหาซื้ออะไหล่เปลี่ยนง่ายเวลาชำรุด
7. กระบวนการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ทำกันเป็นกลุ่มมีประโยชน์อย่างไร
  พิสูจน์ความรู้ความสามารถว่าใครมีมากกว่ากัน
  ช่วยให้เกิดการแข่งขันกันภายในกลุ่ม
  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
  ช่วยฝึกทักษะการเป็นผู้นำ
8. ถ้านักเรียนต้องการให้งานประดิษฐ์ของตนเองมีความ พลิ้วไหว นักเรียนจะเลือกใช้เส้นแบบใด
  เส้นนอน
  เส้นคลื่น
  เส้นตรง
  เส้นหัก
9. เมื่อใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานประดิษฐ์ ที่เป็นเหล็กเสร็จแล้วควรทำอย่างไร
  เช็ดทำความสะอาด แล้วทาน้ำมัน
  ล้างน้ำให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง
  ล้างน้ำให้สะอาด
  แช่น้ำมัน
10. นักเรียนสามารถนำส่วนใดของกระจูดมาทำงานประดิษฐ์
  กาบใบ
  ลำต้น
  ดอก
  เยื่อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713