แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ถ้าต้นซื้อพัดลมแล้วไม่ได้ของแถมตามที่เจ้าของพัดลมโฆษณาไว้ ต้นควรร้องเรียนที่หน่วยงานในข้อใด
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สำนักงานคณะกรรมการธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2. ใครไม่ปฏิบัติตามหลักในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  ต้นจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานบวชของลูกชาย
  อุ้ยนำเงินใส่ซองผ้าป่าตามกำลังทรัพย์ที่ตนมี
  แตงนิมนต์พระมาสวดในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  แอมใส่บาตรที่หน้าบ้านเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
3. ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าเพราะเหตุผลในด้านใดมากที่สุด
  ราคา
  คุณภาพ
  ของแถม
  ความสวยงาม
4. คุณแม่ซื้อข้าวจากร้านสะดวกซื้อต้องจ่ายภาษีประเภทใด
  ภาษีเงินได้
  ภาษีส่งออก
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีสรรพสามิต
5. สีดาต้องการเชิญพระสงฆ์ให้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน เธอควรพูดอย่างไร
  หนูขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันที่บ้านค่ะ
  ดิฉันขอนิมนต์หลวงพี่ไปฉันเพลที่บ้านเจ้าค่ะ
  ดิฉันขอเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะ
  ข้าพเจ้าขออัญเชิญหลวงพี่ไปรับประทานอาหารเพลเจ้าค่ะ
6. ในยุคปัจจุบันอาชญากรรมมีหลายรูปแบบ ทั้งข้ามชาติ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น แต่หากเกิดขึ้นใกล้ตัวเราก็คือการปล้น จี้ วิ่งราว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยโดยที่เราไม่ทันระมัดระวังตัว จากข้อความ ปัญหาอาชญากรรมควรแก้ไขด้วยหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุข้อใด
  สีลมัย
  ทานมัย
  อุเบกขา
  ภาวนามัย
7. ผู้ผลิตรายใดมีความรับผิดชอบต่ออาชีพมากที่สุด
  ป้านุชติดราคาขายเสื้อราวบนตัวละ 99 บาท ส่วนราวตัวล่างราคา 199 บาท แต่ไม่ได้ติดราคา
  ป้านิดซื้อปลาจากชาวประมงมาทำห่อหมกปลา เพราะได้ปลาสด
  ลุงบุญเก็บผักที่ฉีดยาฆ่าแมลงมาแล้ว 2 วัน ไปจำหน่าย
  ลุงอ้วนนำตะกั่วใส่ที่หัวกุ้งเพื่อให้กุ้งมีน้ำหนักมาก
8. ใครทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
  แก้วใส่เสื้อแขนกุดไปเลือกตั้ง
  อ้นไปถึงคูหาเลือกตั้งก่อน 08.00 น.
  ฝนแจกเงินค่ารถให้ชาวบ้านที่ไปเลือกตั้ง
  หน่อยรับแผ่นพับข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง
9. ใครปฏิบัติได้ถูกต้องตามมรรยาทชาวพุทธ
  ปิยพลนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดา
  สมฤดีกราบศพคุณตาโดยแบมือ
  นฤมลจุดธูป 3 ดอก หน้าศพญาติสนิท
  ปองพลกราบพระพุทธรูปแบบเบญจางคประดิษฐ์
10. ใครปฏิบัติตนเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยได้เหมาะสมที่สุด
  หนุ่มบริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง
  หนิงติดตามข่าวนักการเมืองที่หน้าตาดี
  หน่อยรณรงค์ให้คนไปเลือกพรรคพวกของตนเอง

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713