แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์ระบบ
  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
  ซอฟต์แวร์สาเร็จ
2. ระบบปฏิบัติการประเภท Open Source คือข้อใด
  Unix
  Linux
  WindowsXP
  Mac
3. ระบบปฏิบัติ DOS เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทใด
  IBM
  Microsoft
  Windows
  Unix
4. ซีพียู เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนใดของคน
  หัว
  หัวใจ
  สมอง
  ร่างกาย
5. ระบบปฏิบัติการใดน่าจะมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) มากที่สุด
  Windows Vista
  Windows7
  WindowsXP
  DOS
6. ข้อใด ไม่ใช่ ระบบปฏิบัติการ
  Windows Media Player
  Windows7
  Windows8
  ถูกทุกข้อ
7. ในระบบปฏิบัติการ Unix ระบบหลายผู้ใช้ ( Multiuser system ) สามารถทางานได้หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน ในลักษณะที่ เรียกว่าอะไร
  ระบบหลายภารกิจ ( Multitasking system )
  ระบบหลายผู้ใช้ ( Multiuser system )
  ระบบ ( Open system )
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
8. ข้อใดมีเหตุผลมากที่สุดในการเลือกหน่วยประมวลผลกลาง
  ราคา
  รุ่นใหม่
  ความเร็ว
  อายุยืนนาน
9. ตระกูลของซีพียูมีอยู่ด้วยกัน......บริษัท
  2 บริษัท
  3 บริษัท
  4 บริษัท
  5 บริษัท
10. ระบบปฎิบัติการ DOS มีชื่อเต็มว่าอย่างไร
  Dos System
  Disk Operating System
  windows
  Dos cmd
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์