แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดเป็นหน่วยประมวลผลกลางประสิทธิภาพสูงที่สุดในกลุ่ม
  Pentium
  core 2 duo
  core i5
  core i7
2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  จำข้อมูลช่วงที่มีการป้อนไฟล์
  ควบคุมฮาร์ดแวร์
  เป็นตัวกลางระหว่างเครื่องกับผู้ใช้
  จัดการด้านความปลอดภัย
3. ระบบปฏิการใด ต่อไปนี้ ใช้ภาพเป็นตัวประสานงานกับผู้ใช้
  Linux
  Dos
  Microsoft Windows
  ถูกทุกข้อ
4. ระบบปฎิบัติการ DOS มีชื่อเต็มว่าอย่างไร
  Dos System
  Disk Operating System
  windows
  Dos cmd
5. ข้อใดคือบริษัทที่ผลิต หน่วยประมวลผลกลาง
  อินเทล
  ไซริค
  เซอรีลอน
  แพนเทียม
6. ระบบปฏิบัติการประเภท Open Source คือข้อใด
  Unix
  Linux
  WindowsXP
  Mac
7. ข้อใดมีเหตุผลมากที่สุดในการเลือกหน่วยประมวลผลกลาง
  ราคา
  รุ่นใหม่
  ความเร็ว
  อายุยืนนาน
8. ซีพียู เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนใดของคน
  หัว
  หัวใจ
  สมอง
  ร่างกาย
9. ข้อใดคือเหตุผลในการเลือกหน่วยประมวลผลกลาง AMD เมื่อเปรียบเทียบกับ Pentium ในขนาดเดียวกัน
  ราคาถูกกว่า
  ความร้อนต่ำกว่า
  รับประกันนานกว่า
  ความเร็วสูงกว่า
10. โปรแกรมวินโดวส์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  ซอฟต์แวร์ระบบ
  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
  ซอฟต์แวร์สาเร็จ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์