เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 8,376,200 – 421,897 = ....... จะหาผลลบในแนวตั้ง ตัวเลข 4 จะต้องวางให้ตรงกับตัวเลขใด
  8
  3
  7
  6
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  995,432 > 995,430
  995,432 = 995,433
  995,432 < 995,433
  995,433 > 995,432
3. จากข้อ 10. จะต้องหาผลบวกของตัวเลขใดเป็นอันดับสุดท้าย
  4 + 8
  2 + 3
  5 + 1
  3 + 0
4. ขวัญฤดีมีเงิน 40,900 บาท ซื้อโทรทัศน์ 7,500 บาท ต่อมาทำงานได้เงินเพิ่มมาอีก 20,000 บาท ปัจจุบันขวัญฤดีมีเงินกี่บาท
  33,400 บาท
  53,400 บาท
  63,400 บาท
  73,400 บาท
5. 150,500 = 100,000 + 50,000 + 500150,500 = 150,000 + 500ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
  100,000 + 50,000 + 500 = 150,000 + 500
  150,000 = 100,000 + 5,000
  150,000 = 150,000 + 5,000
  150,500 = 100,000 + 5,000 + 500
6. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนที่มีค่ามากไปน้อยได้ถูกต้อง
  432,109 259,432 78,932 87,392
  1,001,293 10,000,001 43,928,350 70,001,001
  1,234,567 2,345,678 3,456,789 4,567,890
  4,876,932 648,324 87,493 9,786
7. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตรองเท้าผู้ชายได้ 58,740 คู่ ซึ่งมากกว่าผลิตรองเท้าผู้หญิง 2,150 คู่ โรงงานแห่งนี้ผลิตรองเท้าผู้หญิงได้กี่คู่
  56,590 คู่
  55,590 คู่
  54,590 คู่
  53,590 คู่
8. 21,500 + 32,300 + 43,100 = ....... ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  94,900
  95,900
  96,900
  97,900
9. 89,675 89,674 .......... 89,672 ต้องเติมจำนวนใดในช่องว่าง
  89,773
  89,673
  89,563
  89,463
10. ตัวเลข 6 ในข้อใด อยู่ในหลักหมื่นทั้งหมด
  267,893 167,893 67,893 65,893
  267,893 167,893 76,893 66,893
  267,893 66,893 65,893 56,893
  167,893 66,893 65,893 56,893
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์