เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 773,456 – 165,873 = ....... จากประโยคสัญลักษณ์ จะต้องหาข้อใดก่อน
  700,000 – 60,000
  700,000 – 100,000
  3 – 6
  6 – 3
2. คอมพิวเตอร์ราคาเครื่องละ 25,000 บาท เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าราคาเครื่องละ 8,000 บาท ถ้าซื้อทั้งสองอย่างจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
  31,000 บาท
  32,000 บาท
  33,000 บาท
  34,000 บาท
3. 8,376,200 – 421,897 = ....... จะหาผลลบในแนวตั้ง ตัวเลข 4 จะต้องวางให้ตรงกับตัวเลขใด
  8
  3
  7
  6
4. ตุ้มซื้อถุงพลาสติกมา 30,000 ใบ ใช้ไปแล้ว 22,384 ใบ จะเหลือถุงพลาสติกกี่ใบ
  7,714 ใบ
  7,636 ใบ
  7,626 ใบ
  7,616 ใบ
5. จากข้อ 10. จะต้องหาผลบวกของตัวเลขใดเป็นอันดับสุดท้าย
  4 + 8
  2 + 3
  5 + 1
  3 + 0
6. 89,675 89,674 .......... 89,672 ต้องเติมจำนวนใดในช่องว่าง
  89,773
  89,673
  89,563
  89,463
7. .......... 450,500 451,000 451,500 จำนวนในช่องว่างคือข้อใด
  450,400
  450,200
  450,100
  450,000
8. จำนวนในข้อใด นับลดทีละ 1,000 ทั้งหมด
  155,000 154,000 153,000 152,000
  252,000 253,000 254,000 255,000
  301,000 302,000 303,000 304,000
  440,000 444,000 443,000 442,000
9. ตัวเลข 6 ในข้อใด อยู่ในหลักหมื่นทั้งหมด
  267,893 167,893 67,893 65,893
  267,893 167,893 76,893 66,893
  267,893 66,893 65,893 56,893
  167,893 66,893 65,893 56,893
10. (99,786 – 20,296) – 4,355 = ....... ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
  75,035
  75,135
  75,235
  75,335
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์