แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ……..?.......... มีความหมายว่า งู
  bat
  snake
  pig

2. Tom : Hello, my name ………….. Tom.
  is
  am
  are

3. ……..?.......... มีความหมายว่า หมอ
  doctor
  nurse
  farmer

4. ……..?.......... มีความหมายว่า หมอ
  doctor
  nurse
  farmer

5. ……..?.......... มีความหมายว่า ม้า
  horse
  duck
  cat

6. Jack : Hi, my name ……… Jack.
  is
  am
  are

7. ……..?.......... มีความหมายว่า ม้า
  horse
  duck
  cat

8. Mary : Hi, I am ………. .
  Lisa
  Anne
  Mary

9. Anne : …………, my name is Anne.
  Thank you
  Goodbye
  Hello

10. Sam : Hello, I …………. Sam.
  is
  am
  are

ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์