แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. Sam : Hello, I …………. Sam.
  is
  am
  are

2. Lisa : Hello, my ………… is Lisa.
  same
  name
  game

3. Lisa : Hello, my ………… is Lisa.
  same
  name
  game

4. Jack : Hi, my name ……… Jack.
  is
  am
  are

5. ……..?.......... มีความหมายว่า งู
  bat
  snake
  pig

6. Sam : Hello, I …………. Sam.
  is
  am
  are

7. Mary : Hi, I am ………. .
  Lisa
  Anne
  Mary

8. Tom : Hello, my name ………….. Tom.
  is
  am
  are

9. Mary : Hi, I am ………. .
  Lisa
  Anne
  Mary

10. ……..?.......... มีความหมายว่า ม้า
  horse
  duck
  cat

ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์