วิทยการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหา

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. จากภาพเกมซูโดะกุ นักเรียนควรเติมเลข 4 ที่ช่องใด

2. ถ้านักเรียนเป็นไข้หวัด จะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร
  อาบน้ำ
  ออกกำลังกาย
  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  ไปพบแพทย์ รับประทานยา แล้วนอนหลับพักผ่อน
3. เมื่อมองรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากด้านบนจะได้ภาพใด

4. นักเรียนคิดว่าจิกซอว์ชิ้นที่หายไปในภาพคือชิ้นใด

5. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีลองผิดลองถูก
  การวาดภาพ
  เกมเขาวงกต
  เกมทายภาพ
  เกมบันไดงูมหาสนุก
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้หลักการแก้ปัญหา
  ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
  ฝึกการหาคำตอบอย่างมีเหตุผล
  แก้ปัญหาได้โดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด
  เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้เมื่อแก้ปัญหาได้ด้วยผู้อื่น
8. ข้อใดคือสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ
  น้ำเน่าเสีย
  การทิ้งขยะไม่เป็นที่
  ฝนไม่ตกเป็นเวลานาน
  การปล่อยไอเสียจากยานพาหนะ
9. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการทอดไข่เจียวได้ถูกต้อง

  1→2→3→4
  2→4→1→3
  4→2→3→1
  2→3→4→1
10. ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหามากที่สุด
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
  ใช้คอมพิวเตอร์ในการดูภาพยนตร์ ฟังเพลง
  ใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพการ์ตูน
  ใช้คอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสาร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์