เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ถ้าต้องการหาค่ามวลและปริมาตรของก้อนหิน 1 ก้อน ต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดตามลำดับ
  กระบอกตวง ถ้วยยูรีกา
  ถ้วยยูรีกา เครื่องชั่งมวล
  เครื่องชั่งมวล ถ้วยยูรีกา
  เครื่องชั่งมวล กระบอกตวง
2. สิ่งของในข้อใดใช้ประโยชน์จากแรงลัพธ์
  กระถางต้นไม้แบบแขวน
  หลอดหยด
  หลอดฉีดยา
  กาลักน้ำ
3. น้ำหนักของวัตถุเกี่ยวข้องกับแรงในข้อใด
  แรงเสียดทาน
  แรงลอยตัว
  แรงตึงผิว
  แรงโน้มถ่วงของโลก
4. การจมหรือลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับข้อใด
  น้ำหนักของวัตถุ และแรงลอยตัวที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนั้น
  มวลของวัตถุ และความดันของของเหลว
  ปริมาตรของวัตถุ และระดับความลึกของของเหลว
  ความหนาแน่นของวัตถุ และปริมาตรของของเหลว
5. ข้อใดไม่มีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง
  การเปิดปิดประตู
  หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ
  การเล่นตุ๊กตาล้มลุก
  การเล่นชักเย่อ
6. หากออกแรงกระทำต่อวัตถุเพียงหนึ่งแรง วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางใด
  ทิศทางใดก็ได้
  ทิศทางเดียวกับแรง
  ทิศทางตรงข้ามกับแรง
  บางครั้งก็เคลื่อนที่ทิศทางเดียวกับแรง แต่บางครั้งก็เคลื่อนที่ทิศทาง ตรงข้ามกับแรง
7. เป๋าทดลองนำแผ่นกระดาษแข็งปิดปากแก้วที่มีน้ำ และคว่ำแก้วลง อยากทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร
  แผ่นกระดาษตก
  แผ่นกระดาษจะติดกับแก้ว
  แผ่นกระดาษยับ
  แก้วแตก
8. เมื่อปล่อยก้อนหินลงในน้ำ ก้อนหินจะเคลื่อนที่ในลักษณะใด
  ทิศทางเดียวกับแรงดึงดูดของโลก
  ทิศทางเดียวกับแรงเสียดทาน
  ทิศทางตรงข้ามกับแรงดึงดูดของโลก
  ทิศทางเดียวกับแรงลอยตัว
9. ความดันของอากาศเกิดจากสมบัติใดของอากาศ
  อากาศมีการเคลื่อนที่
  อากาศมีปริมาตรไม่คงที่
  อากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
  อากาศมีน้ำหนัก
10. สิ่งใดที่ช่วยให้ห่วงยางลอยน้ำได้
  แรงดันน้ำ
  แรงดึงดูดของโลก
  อากาศที่อยู่ในห่วงยาง
  ปริมาตรของห่วงยาง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์