การใช้ futhre Tense

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. I .......... them off when I leave the room.
  will be turning
  will have returning
  will turn
  will be returned
2. They ........... you know as soon as they have finished.
  will have let
  will be letting
  will let
  were going to let
3. They ........ for their sister-in-law when the plane arrives.
  will be waiting
  will have waited
  will have been waited
  will wait
4. My father ....... with the government for fifty years by the time he retires.
  will be working
  will work
  will be worked
  will have worked
5. I ........ my third article by the day after tomorrow.
  shall have written
  shall write
  will write
  shall be writing
6. The children ........ watch television when their parents return home.
  had watched
  will watch
  will have been watching
  will be watching
7. We ....... our first semester examination next monday.
  will have been taking
  will have taken
  will be taking
  will take
8. I think she ............ only one baby.
  will be having
  is going to have
  will have had
  is having
9. You ............ her the moment you talk to her .
  will be loving
  are going to love
  will love
  will have loved
10. We ....... working on the thesis by the end of next April.
  will be finished
  shall have finished
  will finish
  shall have been finishing
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์