แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ผู้ที่เป็นทั้งจิตรกร ประติมากรและนักวิทยาศาสตร์ สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยากร คือใคร
  เลอโอนาร์โด ดาวินชี
  ไมเคิล แองเจลโล
  ปิสซาร์โร
  ราฟาเอล
2. การแสดงโขนไม่ได้ดัดแปลงมาจากการละเล่นประเภทใด
  ชักนาคดึกดำบรรพ์
  กระบี่กระบอง
  หนังใหญ่
  ละครเพลง
3. ทัศนธาตุ (Visual Elements) ข้อใดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุด
  เส้น (Line)
  จุด (Point)
  สีสัน (Colours)
  รูปทรง (From)
4. สีที่อยู่ระหว่างวรรณะเย็น (Cool Tone) และวรรณะอุ่น (Warm Tone) คือข้อใด
  สีดำและสีขาว
  สีขาวและสีเหลือง
  สีฟ้าและสีเหลือง
  สีเหลืองและสีม่วง
5. การละเล่นรำเถิดเทิง หรือการรำกลองยาวนิยมเล่นกันมากในภาคใดของประเทศไทย
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศิลปะในสมัยใด
  สุโขทัย
  ลพบุรี
  ทวาราวดี
  ศรีวิชัย
7. ตัวโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าใด
  ครึ่งหนึ่งของตัวกลม
  ครึ่งหนึ่งของตัวขาว
  ครึ่งหนึ่งของตัวดำ
  ครึ่งหนึ่งของตัวเขบ็ต
8. วงปี่พาทย์ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มใด
  เครื่องดีด และเครื่องตี
  เครื่องสายและเครื่องดีด
  เครื่องเป่าและเครื่องตี
  เครื่องดีดและเครื่องเป่า
9. วงขับไม้มีผู้บรรเลงกี่คน
  1 คน
  2�คน
  3�คน
  4�คน
10. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “นาฏศิลป์”
  ศิลปะการแสดง
  ศิลปะการฟ้อนรำ
  ศิลปะการร้องเพลง
  ศิลปะการละคร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์