แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย
  เครื่องแต่งกายอันวิจิตร งดงาม
  ลีลาท่ารำ อันนุ่มนวล อ่อนช้อย
  เนื้อร้อง ทำนอง อันไพเราะจับใจ
  ถูกทั้ง 1 และ 2
2. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีสากลทั้งหมด
  แซกโซโฟน ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยโอโบ
  ปี่นอก ปี่ใน ปี่คลาริเน็ต
  ทอมทอม กลองแจ๊ส ทรัมเป็ต
  เกาะ กิ่ง กีตาร์
3. วงปี่พาทย์ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มใด
  เครื่องดีด และเครื่องตี
  เครื่องสายและเครื่องดีด
  เครื่องเป่าและเครื่องตี
  เครื่องดีดและเครื่องเป่า
4. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “นาฏศิลป์”
  ศิลปะการแสดง
  ศิลปะการฟ้อนรำ
  ศิลปะการร้องเพลง
  ศิลปะการละคร
5. สีขั้นที่สอง (Secondary Colour)� คือสีในข้อใด
  สีขาว ชมพู ฟ้า
  เขียว ชมพู ส้ม
  เขียว ส้ม ม่วง
  เขียว เหลือง แดง
6. ทัศนธาตุ (Visual Elements) ข้อใดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุด
  เส้น (Line)
  จุด (Point)
  สีสัน (Colours)
  รูปทรง (From)
7. ศิลปะไทย เป็นศิลปะทีจัดอยู่ในประเทศใด
  ศิลปะแบบนามธรรม
  ศิลปะแบบธรรมชาติ
  ศิลปะแบบอุดมคติ
  ศิลปะแบบสมัยเก่า
8. ข้อใดเป็นประเภทเครื่องดีดทั้งหมด
  ขิม จะเข้� ฆ้องวง
  จะเข้� ซึง� พิณเพี๊ยะ
  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิม
  เกาะ� กรับ โกร่ง ซออู้
9. สีที่อยู่ระหว่างวรรณะเย็น (Cool Tone) และวรรณะอุ่น (Warm Tone) คือข้อใด
  สีดำและสีขาว
  สีขาวและสีเหลือง
  สีฟ้าและสีเหลือง
  สีเหลืองและสีม่วง
10. การแสดงโขนไม่ได้ดัดแปลงมาจากการละเล่นประเภทใด
  ชักนาคดึกดำบรรพ์
  กระบี่กระบอง
  หนังใหญ่
  ละครเพลง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์