ลายมือสวย

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ตัวอักษรในข้อใด มีความสูงมากกว่าอักษรปกติเป็น 1 เท่าครึ่ง
  ก� ข� ง
  ช ฐ ป
  ญ ณ ฒ
  อ ซ ฤ
2. ข้อใด �ไม่มีความจำเป็นในการฝึกคัดลายมือ
  วางสระ วรรณยุกต์ให้ถูกที่
  เว้นระยะช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้ห่างเสมอกัน
  เริ่มคัดตัวอักษรจากหัวไปด้านหาง โดยไม่ยกดินสอ
  คัดตัวอักษรให้เสมอแนวเดียวกันให้โย้ไปด้านหน้าเล็กน้อย
3. การคัดลายมือ มีจุดประสงค์ตรงกับข้อใด
  เพื่อประกวดการคัดลายมือ
  เพื่อฝึกสมาธิในการเขียนตัวอักษรไทย
  เพื่อฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์อักษรไทย
4. ตัวอักษรในข้อใด มีความกว้างมากกว่าอักษรปกติเป็น 1 เท่าครึ่ง
  ก� ข� ง
  ช ฐ ป
  ญ ณ ฒ
  อ ซ ฤ
5. การเขียนที่ต้องการความประณีต สวยงาม� ควรเลือกการเขียนแบบใด
  การเขียน
  การเขียนหวัด
  การเขียนบรรจง
  การเขียนหวัดแกมบรรจง
6. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการเขียนสื่อสารด้วยลายมือ
  ฝึกความอดทน
  ฝึกให้เป็นคนมีสมาธิ
  ฝึกความรวดเร็ว ความคล่องตัว
  ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบ สุขุมรอบคอบ
7. ใครปฏิบัติตามหลักการคัดลายมือได้ถูกต้องเหมาะสม
  นพลากเส้นอักษรจากล่างขึ้นบน เพราะทำตามถนัด
  แสตมป์ลากเส้นตัวอักษรโย้ไปด้านหลัง เพราะคิดว่าสวย
  ฝ้ายคัดลายมือโดยเว้นช่องไฟห่างกันมาก เพราะจะได้อ่านง่าย
  สิงห์ตั้งใจเขียนตัวอักษรให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
8. ข้อใดแสดงให้เห็นมารยาทในการเขียนที่ดี
  เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
  เขียนเพื่อชี้นำเพื่อให้ผู้อ่านวินิจฉัยได้ถูกต้อง
  การนำข้อความมาอ้างอิงในงานเขียนของตนเอง
  การใช้ภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียนเพื่อให้มีความเป็นกันเอง
9. ข้อใดเป็นหลักการเขียนเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ที่ถูกต้อง
  จะต้องคัดให้มีความกว้างเท่ากับตัวพยัญชนะ
  จะต้องคัดให้มีความสูงเป็น 2 เท่าของตัวอักษร
  จะต้องคัดให้มีความสูงและความกว้างเท่ากับตัวพยัญชนะ
  จะต้องคัดให้มีความสูงเท่ากับตัวพยัญชนะ� แต่วางระดับให้ต่ำลงมาครึ่งหนึ่งของตัวพยัญชนะ
10. การเขียนเกียรติบัตรต่างๆ� จะต้องใช้การเขียนแบบใด
  การเขียนหวัดแกมบรรจง
  การเขียนบรรจง
  การเขียนหวัด
  การเขียนสวย
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์