แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ละครเพลงบรอดเวย์เรื่องใดที่ได้รับโครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก ที่มาจากประเทศไทย
  King and I
  Sound of Music
  Miss Saigon
  Chicago
2. นางสมพันธ์ โชตนา เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านใด
  นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ
  นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคกลาง
  นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคอีสาน
  นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้
3. แต่เดิมเสภาไม่มีการบรรเลงดนตรีประกอบ ต่อมาได้มีการบรรเลงประกอบในสมัยรัชกาลใด
  รัชกาลที่ 1
  รัชกาลที่ 2
  รัชกาลที่ 3
  รัชกาลที่ 4
4. “กรอ” เป็นวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดใด
  ซออู้
  ขลุ่ยอู้
  กลองทัด
  ระนาดทุ้ม
5. จากนิทานอีสปเรื่องเต่ากับกระต่าย สอนให้รู้ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง หลักใดทางการละคร
  Need
  Theme
  Objective
  Plot
6. การบรรเลงเพลงช้า – สองไม้ – เร็ว – ลา เป็นลักษณะของเพลงประเภทใด
  เพลงเรื่อง
  เพลงหน้าพาทย์
  เพลงเถา
  เพลงตับ
7. เพลงใดใช้สำหรับการฝึกพื้นฐานนาฏศิลป์
  เพลงต้นวรเชษฐ์
  เพลงอธิษฐาน
  เพลงเชิญพระขวัญ
  เพลงช้า เพลงเร็ว
8. เพลงหน้าพาทย์เพลงใดใช้ตอนสุครีพจัดทัพ
  กลม
  กราวใน
  ปฐม
  เชิดนอก
9. ข้อใดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  บุหลัน
  บุหลันลอยเลื่อน
  ราตรีประดับดาว
  โสมส่องแสง
10. จากรูปเป็นการปฏิบัติการเต้นบัลเลต์ท่าใด
  Saute
  Plie
  Arabesques
  Grand Plie
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์