เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การทำท่าประกอบเพลงม้าวิ่ง ต้องทำอย่างไร
  ทำท่ากระโดดขาเดียว
  ทำท่าวิ่งแบบควบ
  ทำท่าวิ่งสลับเดิน
  ทำท่าวิ่งปกติ
2. การแบมือไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าข้อใด
  เสียใจ
  โกรธ
  ดีใจ
  ท่าน
3. ภาษาท่า “ดีใจ” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบระดับใบหน้า
  จีบระดับปาก
  จีบระดับหน้าอก
  จีบระดับชายพก
4. การเคลื่อนไหวในข้อใด เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  การฟ้อนเล็บ
  การขับร้องเพลง
  การเต้นแอโรบิก
  การแสดงบทบาทสมมติ
5. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ คือข้อใด
  การแสดงเลียนแบบรถไฟวิ่ง
  การแสดงท่าทางประกอบเพลง
  การแสดงเลียนแบบนก
  การแสดงกายบริหาร
6. เพราะเหตุใดการแสดงนาฏศิลป์จึงต้องฝึกการเคลื่อนไหวก่อน
  เพราะแสดงท่าทางเหมือนกัน
  เพราะต้องการความคล่องแคล่ว
  เพราะต้องฝึกให้ร่างกายแข็งแรงก่อน
  เพราะเป็นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์
7. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาษาท่า
  เอามือไขว้กันทาบอก
  ทำจีบเข้ากับหน้าอก
  เอาปลายมือแตะไหล่ทั้งสองข้าง
  แบมือไปข้างหน้าทั้งสองข้าง
8. การแบมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าในข้อใด
  ท่าน
  พวกเรา
  พอใจ
  เชื้อเชิญ
9. การเคลื่อนไหวโดยใช้เพลงประกอบ มีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่อง
  ทำให้ได้ท่าทางสวยงาม
  ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยาก
10. การเอามือไขว้กันแนบอก แสดงถึงภาษาท่าข้อใด
  รัก
  ท่าน
  พอใจ
  โกรธ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์