เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาษาท่า
  เอามือไขว้กันทาบอก
  ทำจีบเข้ากับหน้าอก
  เอาปลายมือแตะไหล่ทั้งสองข้าง
  แบมือไปข้างหน้าทั้งสองข้าง
2. การทำท่าประกอบเพลงม้าวิ่ง ต้องทำอย่างไร
  ทำท่ากระโดดขาเดียว
  ทำท่าวิ่งแบบควบ
  ทำท่าวิ่งสลับเดิน
  ทำท่าวิ่งปกติ
3. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
  การจีบ
  การเดิน
  การตั้งวง
  การจรดเท้า
4. เพราะเหตุใดการแสดงนาฏศิลป์จึงต้องฝึกการเคลื่อนไหวก่อน
  เพราะแสดงท่าทางเหมือนกัน
  เพราะต้องการความคล่องแคล่ว
  เพราะต้องฝึกให้ร่างกายแข็งแรงก่อน
  เพราะเป็นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์
5. การเคลื่อนไหวในข้อใด เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  การฟ้อนเล็บ
  การขับร้องเพลง
  การเต้นแอโรบิก
  การแสดงบทบาทสมมติ
6. ภาษาท่า “ดีใจ” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบระดับใบหน้า
  จีบระดับปาก
  จีบระดับหน้าอก
  จีบระดับชายพก
7. ข้อใดเป็นจังหวะเสียงนกหวีด
  ปัง ปัง ปัง
  ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด
  ตูม ตูม ตูม
  ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ
8. การเอามือไขว้กันแนบอก แสดงถึงภาษาท่าข้อใด
  รัก
  ท่าน
  พอใจ
  โกรธ
9. ภาษาท่า “เสียใจ” ต้องทำอย่างไร
  เอามือทาบไขว้กันระดับสะโพก
  เอามือทาบไขว้กันระดับอก
  เอามือชูสูงระดับศีรษะ
  เอามือตั้งวงสูงระดับไหล่
10. การแบมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าในข้อใด
  ท่าน
  พวกเรา
  พอใจ
  เชื้อเชิญ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์