แบบทดสอบ บทที่ 1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. 3+3
  5
  6
  7
  8
2. 8+8
  15
  16
  25
  55
3. 1+1 คือ
  1
  2
  3
  4
4. 5-2 คือ
  1
  2
  3
  4
5. 5+5 คือ
  10
  11
  12
  13
6. 2+3+3-1 คือ
  5
  6
  7
  8
7. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
8. 7+3 คือ
  8
  9
  10
  11
9. 1+2 คือ
  1
  2
  3
  4
10. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์