คอมพิวเตอร์_P6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ฟ

  กฟหกหฟด


2. ๅ/-
  /ๅ-
  /ๅ-
  /ๅ-
  /ๅ-
3. ๅๅๅ/-
  ๅ/-/ๅ-ๅ/-/ๅ-/ๅ
  หฟด
  ฟหกฟหก
  หฟกฟหก
4. ฟฟ
  ฟหกหฟ
  กฟหกหฟ
  กหฟก
  หฟกหฟกหฟก
5. ๅๅๅๅ
  ///
  ---
  ภภ
  ถถถ
6. หฟกหฟกหฟ
  กฟหกหฟ
  กฟหกฟห
  กฟหกฟหกฟหกหฟก
  ฟหกฟหกฟหกฟหกฟหก
7. 1. ต้องการให้ Object เดินได้ต้องใช้คำสั่งใด
  Program > Walk
  Program > Eat
  Program > Hit
  Program > Run
8. ๅ/-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/
  -/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
9. ๅ/-ๅ/-
  ๅ/-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/-
  /ๅ-ๅ/-ๅ/
  -/ๅ-/ๅ-ๅ/-
10. /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-/ๅ-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/-
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์