คอมพิวเตอร์_P6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ๅๅๅ/-
  ๅ/-/ๅ-ๅ/-/ๅ-/ๅ
  หฟด
  ฟหกฟหก
  หฟกฟหก
2. ๅ/-
  /ๅ-
  /ๅ-
  /ๅ-
  /ๅ-
3. 1. ต้องการให้ Object เดินได้ต้องใช้คำสั่งใด
  Program > Walk
  Program > Eat
  Program > Hit
  Program > Run
4. /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-
  /ๅ-/ๅ-/ๅ-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/-
5. ๅๅ/-
  ฟไกำหฟก
  หฟกฟห
  กฟหก
  ฟหกฟหก
6. หฟกหฟกหฟ
  กฟหกหฟ
  กฟหกฟห
  กฟหกฟหกฟหกหฟก
  ฟหกฟหกฟหกฟหกฟหก
7. ๅๅๅๅ
  ///
  ---
  ภภ
  ถถถ
8. ๅ/-ๅ/-
  ๅ/-/ๅ-
  ๅ/-ๅ/-
  /ๅ-ๅ/-ๅ/
  -/ๅ-/ๅ-ๅ/-
9. ฟ

  กฟหกหฟด


10. ฟฟ
  ฟหกหฟ
  กฟหกหฟ
  กหฟก
  หฟกหฟกหฟก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์