Biology of animals II

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ถ้าการควบคุมอุณหภูมิร่ากายบกพร่อง สองส่วนใดเสีย
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
2. การเจาะน้ำไขสันหลังต้องทำต่ำกว่าตำแหน่งใด
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Tห้อย2
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Lห้อย2
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Tห้อย4
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Lห้อย4
3. กล้ามเนื้อชนิดใดควบคุมนอกอำนาจจิตใจ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อโครงร่าง
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อเรียบ
4. ข้อใดจัดเป็นกระดูกแกน
  กระดูกศีรษะและกระดูกไหปลาร้า
  กะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าอก
  กระดูกไหปลาร้าและกระดูกเชิงกราน
  กระดูกหน้าอกและกระดูกเชิงกราน
5. ข้อใดมีหน้าที่ควบคุมการทรงตัว
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
6. สมองส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมการกลืนและการสะอึกในคน
  พอนส์
  ทาลามัส
  ไฮโพทาลามัส
  เมดัลลาออบลองกาตา
7. ข้อใดมีหน้าที่ควบคุมความหิว กระหายน้ำ
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
8. อาการหน้าเบี้ยวเกิดจากเส้นประสาทสมองคู่ใดเสีย
  คู่ที่ 5
  คู่ที่ 6
  คู่ที่ 7
  คู่ที่ 8
9. ข้อใดเป็นที่ประมวลผลสุดท้ายของความรู้สึกต่างๆ
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
10. spinal cord คืออวัยวะส่วนใด
  ไชสันหลัง
  ปมประสาท
  เส้นประสาท
  ไขกระดูก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์