คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การเกิด
  birth
  twenty-four
  foot
  panda
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เด็กผู้หญิง
  postcard
  girl
  news
  grapes
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สะดวงสบาย
  comfort
  stretch
  cow
  rocket
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หมุนอีก, ม้วนอีก
  first
  plant
  rewind
  reading
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พัดลม
  salad
  fan
  pardon
  cherry tomato
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สีขาว
  anther
  how
  compass
  white
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รองเท้าแก้ว
  popular
  glass slipper
  ham
  custard apple
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สี
  hind
  context
  paint
  e-mail
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนขับรถ
  chauffeur
  taste
  tired
  quite
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วิชาคณิตศาสตร์
  librarian
  mathematics
  immediately
  choice
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์