คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อบอุ่น
  baking power
  language lab
  sand pagoda
  warm
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กิโลกรัม
  mortar
  kilogram
  fine
  favorite
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ที่สิบเอ็ด
  eleventh
  set
  tambourine
  sock
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รูปแบบ
  he
  fly
  pattern
  full moon night
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => น้ำนม
  lane
  bend
  milk
  ever
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แมลงปอ
  dragonfly
  sign
  bag
  sit down
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เลียนแบบ
  number
  imitate
  fork
  lovely
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนตา
  sausage
  eyelash
  Hopscotch
  come
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จดจำ
  flip
  rest
  remember
  guitar
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เรียบง่าย
  down
  join
  simple
  case
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์