ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. คาง
  chin
  thin
  shin

2. ชอล์ก
  shock
  chalk
  short

3. ……..?......... มีความหมายว่า ผม
  head
  hair
  mouth

4. ชอล์ก
  shock
  chalk
  short

5. ชอล์ก
  shock
  chalk
  short

6. ……..?......... มีความหมายว่า มือ
  arm
  leg
  hand

7. bill
  ลูกบอล
  ปากกา
  ใบเสร็จรับเงิน

8. ……..?......... มีความหมายว่า ผม
  head
  hair
  mouth

9. ……..?......... มีความหมายว่า แขน
  arm
  hand
  finger

10. ……..?......... มีความหมายว่า ตา
  hair
  face
  eye

ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์