แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีลักษณะอย่างไร
  เป็นของเหลวใส
  เป็นวุ้น
  เป็นของเหลวหนืด
  เป็นเม็ด
2. ถ้าต้องการมะม่วงพันธุ์ที่แปลกไปจากเดิมวิธีการที่จะทำได้ คือข้อใด
  ต่อตา
  ตอนกิ่ง
  เพาะเมล็ด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการถ่ายละอองเรณู
  เกิดขึ้นภายในดอกเดียวกันเท่านั้น
  เกิดข้ามดอก
  เกิดข้ามต้น
  ผิดทุกข้อ
4. การถ่ายละอองเรณูหมายถึงข้อใด
  การที่ละอองเกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
  การที่ละอองเกสรเพศผู้งอกที่เกสรเพศเมีย
  การที่สเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่ในรังไข่
  การที่ละอองเกสรเพศผู้งอกเป็นหลอดแล้วสเปิร์มเข้าไปผสมกับไข่
5. หากต้องการขยายพันธุ์กล้วย ควรใช้วิธีใดที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมมากที่สุด
  การแยกหน่อ
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การเพาะเมล็ด
  การใช้ลำต้นใต้ดิน
6. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ลูกมีโอกาสแตกต่างไปจากพ่อแม่มากที่สุด
  มะม่วงที่เจริญไปจากกิ่งตอน
  ขนุนที่เจริญไปจากการเพาะเมล็ด
  พารามีเซียมที่แบ่งตัวออกเป็น 2 ตัวเท่าๆ กัน
  ต้นชบาที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ
7. เมื่อดอกไม้เกิดการปฏิสนธิกลีบเลี้ยงจะเหี่ยวแห้งและหลุดไปแต่มีพืชบางชนิดกลีบเลี้ยงยังอยู่ คือข้อใด
  มังคุด
  มะนาว
  แตงกวา
  ขนุน
8. เนื้อของผลไม้ที่ใช้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นส่วนใด
  ไข่
  รังไข่
  ยอดเกสรเพศเมีย
  ฐานรองดอก
9. พืชจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆในสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  แสง
  ลม
  สัมผัส
  แรงโน้มถ่วงของโลก
10. พืชชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
  ไผ่
  เฟิร์น
  มันเทศ
  กระเทียม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์