แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. เมื่อดอกไม้เกิดการปฏิสนธิกลีบเลี้ยงจะเหี่ยวแห้งและหลุดไปแต่มีพืชบางชนิดกลีบเลี้ยงยังอยู่ คือข้อใด
  มังคุด
  มะนาว
  แตงกวา
  ขนุน
2. ดอกไม้ที่มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง มักมีลักษณะอย่างไร
  ดอกขนาดเล็ก มีสีสันสวยงาม และมีกลิ่นไม่หอม
  ดอกขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม และกลิ่นหอม
  ดอกขนาดเล็ก สีไม่สะดุดตา และกลิ่นไม่หอม
  ดอกขนาดใหญ่ กลิ่นหอม และไม่มีน้ำหวาน
3. การขยายพันธุ์พืชวิธีใดที่ได้ต้นไม้ใหม่ปริมาณมากที่สุดภายในเวลาอันจำกัด
  การติดตา
  การผสมเกสร
  การตอนกิ่ง
  การเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ลูกมีโอกาสแตกต่างไปจากพ่อแม่มากที่สุด
  มะม่วงที่เจริญไปจากกิ่งตอน
  ขนุนที่เจริญไปจากการเพาะเมล็ด
  พารามีเซียมที่แบ่งตัวออกเป็น 2 ตัวเท่าๆ กัน
  ต้นชบาที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ
5. ถ้าต้องการมะม่วงพันธุ์ที่แปลกไปจากเดิมวิธีการที่จะทำได้ คือข้อใด
  ต่อตา
  ตอนกิ่ง
  เพาะเมล็ด
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
6. พืชชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
  ไผ่
  เฟิร์น
  มันเทศ
  กระเทียม
7. พืชจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆในสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  แสง
  ลม
  สัมผัส
  แรงโน้มถ่วงของโลก
8. ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณูนั้น ละอองเรณูถูกพัดพาไปได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้ ยกเว้น
  ลม
  แมลง
  ดิน
  น้ำ
9. หากต้องการขยายพันธุ์กล้วย ควรใช้วิธีใดที่ทำได้ง่ายและเหมาะสมมากที่สุด
  การแยกหน่อ
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  การเพาะเมล็ด
  การใช้ลำต้นใต้ดิน
10. ข้อต่อไปนี้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ยกเว้นข้อใด
  การเบนหาแสงของต้นผักบุ้ง
  การหุบใบของไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  รากของพืชเจริญเข้าหาศูนย์กลางของพืช
  การที่ใบไม้ไหวเมื่อถูกลมพัด
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์