วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดเป็นคำกร่อนเสียง
  มะพร้าว
  โบสถ์
  ตะพาน
  ลูกกระดุม
2. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหน่วยในภาษา
  เสียง
  พยางค์
  คำ
  ความหมาย
3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการสร้างนิสัยที่ดีในการอ่าน
  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  จดบันทึกข้อความ ข้อคิดที่มีประโยชน์
  รวบรวมสมาธิในการอ่าน
  อ่านทุกที่แม้ขณะนั่งรถ
4. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านบทพากย์เอราวัณ
  ได้เห็นลักษณะตกแต่งช้างทรงพระที่นั่ง
  รู้จักอมนุษย์บนสวรรค์
  เห็นการจัดกระบวนกองทัพของเทวดา
  รู้จักลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
5. ข้อใด ไม่ใช่ สำนวนสุภาษิตที่สอนให้คนรู้จักประมาณ
  อย่าใฝ่ตนให้เกิน
  มีสินอย่าอวดมั่ง
  รักตนกว่ารักทรัพย์
  อย่ารักถ้ำกว่าเรือน
6. ข้อใดเป็นการนำคำซ้ำมาซ้อนกัน
  เล่นหูเล่นตา
  กล้าได้กล้าเสีย
  เดินไปเดินมา
  หลับๆ ตื่นๆ
7. ข้อใดคือการเว้นช่วงจังหวะการอ่านกาพย์ยานีถูกต้อง
  วรรคแรก อ่าน ๒/๓ วรรคหลัง อ่าน ๒/๒/๒
  วรรคแรก อ่าน ๒/๓ วรรคหลัง อ่าน ๓/๓
  วรรคแรก อ่าน ๓/๒ วรรคหลัง อ่าน ๓/๓
  วรรคแรก อ่าน ๓/๒ วรรคหลัง อ่าน ๒/๒/๒
8. ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งหมด
  ศิลปกรรม หวานเย็น
  ราชการ พุทธศาสนา
  กันสาด ราชกุมาร
  เห็นอกเห็นใจ มิดีมิร้าย
9. จากข้อความในข้อ ๓ มีพยางค์ที่เล็กที่สุดมีกี่คำ
  ๕ คำ
  ๘ คำ
  ๑๐ คำ
  ๑๓ คำ
10. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  วันปีใหม่ตรงกับวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
  สมชายเป็นคนไม่ดี
  ภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ
  คนสวยมักไม่ค่อยฉลาด
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์