วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดมีการใช้ภาษาสแลง
  อรอนงค์แต่งตัวสวยทุกวัน
  อาหารร้านบัวอร่อยมาก
  ไปไหนมาไหนต้องระวังพวกสิบแปดมงกุฎ
  คนขับรถสองแถวชอบขับรถเร็ว
2. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านบทพากย์เอราวัณ
  ได้เห็นลักษณะตกแต่งช้างทรงพระที่นั่ง
  รู้จักอมนุษย์บนสวรรค์
  เห็นการจัดกระบวนกองทัพของเทวดา
  รู้จักลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
3. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการสร้างนิสัยที่ดีในการอ่าน
  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  จดบันทึกข้อความ ข้อคิดที่มีประโยชน์
  รวบรวมสมาธิในการอ่าน
  อ่านทุกที่แม้ขณะนั่งรถ
4. ข้อใดเป็นคำกร่อนเสียง
  มะพร้าว
  โบสถ์
  ตะพาน
  ลูกกระดุม
5. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด – สะ – หมาด
  อักษรสมัย อ่านว่า อัก – สอน – ระ – สะ - ไหม
  ราชธิดา อ่านว่า ราด – ทิ - ดา
  ลักเพศ อ่านว่า ลัก – เพด
6. "ความสะอาดสามารถบันดาลสุข ..............." คำประพันธ์วรรคที่ ๒ ข้อใดถูกต้อง
  เพิ่มสุขภาพอนามัยให้สดใส
  ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดเศร้าหมอง
  เปรียบประดุจเมืองสวรรค์เขาสร้างสรรค์
  สุดประเสริฐหาที่ไหนไม่ได้หนา
7. จากข้อความในข้อ ๓ มีพยางค์ที่เล็กที่สุดมีกี่คำ
  ๕ คำ
  ๘ คำ
  ๑๐ คำ
  ๑๓ คำ
8. “ชมผกาจำปาจำปี กุหลาบ ราตรี พยอม อังกาบทั้งกรรณิการ์” จากข้อความนี้มีคำใดที่มี ๓ พยางค์
  ชมผกา
  จำปาจำปี
  กรรณิการ์
  พยอม
9. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหน่วยในภาษา
  เสียง
  พยางค์
  คำ
  ความหมาย
10. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  วันปีใหม่ตรงกับวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
  สมชายเป็นคนไม่ดี
  ภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ
  คนสวยมักไม่ค่อยฉลาด
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์