แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดเป็นความหมายของการมองโลกในแง่ดี
  มักลืมของอยู่เสมอ
  เป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง
  ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
  เลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกับตนเอง
2. เมื่อเกิดความเครียดควรหาวิธีการแก้ไขอย่างไร
  อยู่เงียบๆ ไม่พูดคุยกับใคร
  หาคนที่ไว้ใจได้และขอคำปรึกษา
  พยายามไม่นึกถึงปัญหานั้น
  พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง
3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่ให้ผลระยะยาวคือวิธีใด
  การฝึกจิต
  การใช้จินตนาการ
  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  การใช้เทคนิคคลายเครียด
4. ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีจะเป็นเช่นไร
  ใบหน้าเฉยๆ
  ชอบคุยกับเพื่อนๆ
  ทำงานอยู่ตลอดเวลา
  เก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ
5. การรู้จักและเข้าใจตนเองมีลักษณะเป็นอย่างไร
  อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิด
  ยอมรับเมื่อตัวเองทำผิด
  พยายามปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
  ยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตน
6. เมื่อเกิดอาการเครียดระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงเนื่องมาจากอวัยวะใด
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมหมวกไต
  ตับอ่อน
  ปอด
7. WHO (องค์การอนามัยโลก) ประกาศให้ปีใดเป็นปีสุขภาพจิตสากล
  ค.ศ. ๒๐๐๐
  ค.ศ. ๒๐๐๑
  ค.ศ. ๒๐๐๒
  ค.ศ. ๒๐๐๓
8. การฝึกจิตวิธีใดเหมาะสมที่สุด
  การนั่ง
  การทำสมาธิ
  การนับ ๑ - ๑๐
  การออกกำลังกาย
9. การออกกำลังกายในข้อใดถือว่าถูกต้อง
  คนสูงอายุควรงดการออกกำลังกาย
  ออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ ๒ ชั่วโมง
  ออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที
  ออกกำลังกายนานๆ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนั่งสมาธิขั้นสูงสุดคือข้อใด
  มีสุขภาพจิตดี
  มีสุขภาพกายและจิตดี
  การทำงานมีประสิทธิภาพดี
  พบกับความสุขที่แท้จริง
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์