แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่ให้ผลระยะยาวคือวิธีใด
  การฝึกจิต
  การใช้จินตนาการ
  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  การใช้เทคนิคคลายเครียด
2. การออกกำลังกายในข้อใดถือว่าถูกต้อง
  คนสูงอายุควรงดการออกกำลังกาย
  ออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ ๒ ชั่วโมง
  ออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที
  ออกกำลังกายนานๆ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
3. ข้อใดเป็นความหมายของการมองโลกในแง่ดี
  มักลืมของอยู่เสมอ
  เป็นมิตรกับบุคคลรอบข้าง
  ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
  เลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยเหมือนกับตนเอง
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการนั่งสมาธิขั้นสูงสุดคือข้อใด
  มีสุขภาพจิตดี
  มีสุขภาพกายและจิตดี
  การทำงานมีประสิทธิภาพดี
  พบกับความสุขที่แท้จริง
5. ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดีจะเป็นเช่นไร
  ใบหน้าเฉยๆ
  ชอบคุยกับเพื่อนๆ
  ทำงานอยู่ตลอดเวลา
  เก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ
6. WHO (องค์การอนามัยโลก) ประกาศให้ปีใดเป็นปีสุขภาพจิตสากล
  ค.ศ. ๒๐๐๐
  ค.ศ. ๒๐๐๑
  ค.ศ. ๒๐๐๒
  ค.ศ. ๒๐๐๓
7. การรู้จักและเข้าใจตนเองมีลักษณะเป็นอย่างไร
  อภัยเมื่อผู้อื่นทำผิด
  ยอมรับเมื่อตัวเองทำผิด
  พยายามปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
  ยอมรับจุดเด่นและจุดด้อยของตน
8. เมื่อเกิดความเครียดควรหาวิธีการแก้ไขอย่างไร
  อยู่เงียบๆ ไม่พูดคุยกับใคร
  หาคนที่ไว้ใจได้และขอคำปรึกษา
  พยายามไม่นึกถึงปัญหานั้น
  พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง
9. เมื่อเกิดอาการเครียดระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงเนื่องมาจากอวัยวะใด
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมหมวกไต
  ตับอ่อน
  ปอด
10. การฝึกจิตวิธีใดเหมาะสมที่สุด
  การนั่ง
  การทำสมาธิ
  การนับ ๑ - ๑๐
  การออกกำลังกาย
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์