สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “หยิบสีรุ้งทั้งเจ็ดสายระบายฝัน หยิบพู่กันหัวใจละเอียดอ่อนเขียนความรักศรัทธาห่วงอาทร ให้โลกร้อนเย็นฉ่ำด้วยน้ำใจ”
  ความมีน้ำใจไมตรี
  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  ความเลื่อมใสศรัทธา
  ความชื่นชมในธรรมชาติ
2. ข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
  จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ
  สองมือเฮามีแฮง เสียงเฮาแย้งมีคนยินสงสารอีศานสิ้น อย่าซุด, สู้ด้วยสองแขน
  โซ่ประตูตรึงผูกถูกกระชาก เสียงแห่งความทุกข์ยากก็ยิ่งใหญ่สว่างวาบแปลบพร่ามาไรไร ก็รู้ได้ว่าทางยังพอมี
  ลมประสานเสียงแคนว่าแค่นแค้น เปิปข้าวทุกคราวแค่นความขื่นขมเหงื่อภูรินตากูแล้งน้ำแห้งตรม แม้ทุกข์ถมจักหยัดยืนคืนค่าคน
3. คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของคนไทยในด้านใด “แสงโสมแสงแก้วส่อง สุริยฉายอร่ามรัตนกุณฑลพราย พร่างฟ้าอุณหิสวิจิตรราย ปัทมราช แลฤาเจ็ดอุรุดเรียบหน้า ผกเกล้าเกลื่อนหงอน”
  การแต่งกาย
  การวาดภาพ
  การแกะสลัก
  การก่อสร้าง
4. ข้อใดมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคำประพัน์ต่อไปนี้ “มล้างเกลศเลศคล้ำในน้ำใจ ให้ผ่องใสสิ้นขุ่นจึงบุญแรง”
  จิตใจมิหมองหม่น สุขะดลนิรันดร์กาล
  กอบกรรมะอันไร้ ทุษะกลั้วและมัวมล
  เพียรเผากิเลสล้าง มละโทษะยายี
  ไร้โศกธุลีสูญ และสบายบ่มัวมล
5. ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น
  ชาติตะปูชาติแข็งต้องแทงตรึง ชาติขี้ผึ้งชาติอ่อนร้อนละลาย
  แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิว
  อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
  เรียงอิฐติดแน่นแผ่นละครั้ง ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขร
6. ข้อความต่อไปนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดชัดเจนที่สุด“สังเวชวัดธารมาที่อาศัย
  แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย”
  2
  เงินทองทำให้เกิดทุกข์
  เงินทองซื้อความสุขไม่ได้
7. ข้อใดมีเนื้อความที่ให้กำลังใจชัดเจนที่สุด
  เริ่มต้นสร้างทางดีให้กับชีวิต จักพิชิตความทุกข์สบสุขสันต์
  ไม่มีแล้วแสงใดในแสงดาว จะสกาวเท่าแสงแห่งเยาวชน
  หากชีวิตนี้คงดำรงอยู่ ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอย่ากำสรวล
  หยาดน้ำใจได้รับยามอับจน จึงคำล้นฝนมณีทุกสีไป
8. ข้อใดเป็นสารสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เปรมปรีดิ์ที่ไผ่ฟ้อน ลมดงปลิวลิ่วใบลอยลง ต่อหน้าไตรลักษณ์นั่นคือมง- คลคู่ คิดนามองทั่วถึงพึงกล้า แจ่มจ้าพุทธธรรม”
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นมงคลชีวิต
  ธรรมชาติแสดงให้เห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา
  ใบไผ่ที่ร่วงหล่นแสดงให้เห็นความเป็นอนิจจัง
  ผู้เห็นไตรลักษณ์คือผู้มีความสุขตามธรรมชาติ
9. ข้อใดสอดคล้องกับสัจธรรมที่ปรากฎในคำประพันธ์ต่อไปนี้มากที่สุด “ภาษิตแต่เก่าก่อนท่านสอนชี้ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนปนกันอยู่ถูกแล้วผิดพลาดหลงจงตรองดู มืดแล้วแจ้งมีอยู่เป็นคู่กัน”
  เกิดมามนุษย์ปุถุชน ความทุกข์มิได้พ้นจนสักหน้า
  อันกำเนิดเกิดมาในหล้าโลก สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย
  อันบ่วงกรรมทำไว้ในปางหลัง เป็นพืชยังปางนี้ให้มีผล
  อนัตตาใช่ว่าของแท้ คงก็แต่บาปบุญเจ้าคุณเอ๋ย
10. ข้อใดเป็นสาเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์เรื่องพระครูวัดฉลอง
  “เกียรติคุณของท่านพระครูวัดฉลองแพร่หลาย จนนับถือกันไปทั่วหัวเมืองทางทะเลตะวันตก”
  “การที่คนปิดทองท่านพระครูวัดฉลอง เป็นแรกที่จะเกิดประเพณีปิดทองคนเป็นๆ”
  “ที่ชาวฉลองรบชนะพวกจีน เพราะท่านพระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม ก็นับถือกันเป็นอย่างผู้วิเศษทั่วทั้งจังหวัด”
  “พิเคราะห์ตามเรื่องประวัติ เห็นควรนับว่าพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ (แซ่ม) วัดฉลองเป็นอัจฉริยบุคคลได้คนหนึ่ง”
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์