สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สารในข้อใดไม่เป็นคติในการเลือกคบคน
  สกุลหงส์พงศ์ประยูรสกุลสูง อย่าฝ่าฝูงกาพาลหวานปนขมสกุลกาพาอับให้กลับจม อย่านิยมยินดีจะมีคาว
  อันคนดีมีศีลสัตย์สันทัดเที่ยง ช่วยชุบเลี้ยงชูเชิดให้เฉิดฉายเอาไว้ใช้ใกล้ชิดไม่คิดร้าย เขารักตายด้วยได้ด้วยใจตรง
  สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง

2. ข้อใดแสดงอารมณ์ต่างจากข้ออื่น
  สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสายสายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
  สายหยุดพุทธชาด บานเกลื่อนกลาดดาษดาไปนึกน้องกรองมาลัย วางให้พี่ข้างที่นอน
  สายหยุดหยุดกลิ่นอาย ฤาหายหอมจอมเสน่หาสามวันจากกานดา ทิ้งวิญญาณไว้ให้นาง
  สายหยุดหยุดเสน่หา แก้วกานดามาห่างหายร้อยเล่ห์เพทุบาย ตราบชีพวายไม่หวนคืน
3. ข้อใดสะท้อนความรู้สึกของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ตรงที่สุด“เมื่อเมือคนคั่งคักด้วยคนป่า คนดีก็ด้อยคำเหมือนกรวดหินเหมือนสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง”
  โกรธแค้น
  สมเพช
  ท้อแท้
  อนาถใจ
4. ข้อใดเป็นสารสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เปรมปรีดิ์ที่ไผ่ฟ้อน ลมดงปลิวลิ่วใบลอยลง ต่อหน้าไตรลักษณ์นั่นคือมง- คลคู่ คิดนามองทั่วถึงพึงกล้า แจ่มจ้าพุทธธรรม”
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นมงคลชีวิต
  ธรรมชาติแสดงให้เห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา
  ใบไผ่ที่ร่วงหล่นแสดงให้เห็นความเป็นอนิจจัง
  ผู้เห็นไตรลักษณ์คือผู้มีความสุขตามธรรมชาติ
5. ข้อใดกล่าวถึงความกรุณาในแง่มุมที่ต่างจากข้ออื่น
  แต่การุณยธรรมสุนทร งามงอนกว่าพระแสงอันแรงฤทธิ์
  หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน
  ประดุจทรงวราภรณ์สุนทรสวัสดิ์ เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสง่า
  พระกรุณายิ่งกว่าหมาฉัตร รุจิรัตน์เรืองรองผ่องพิศาล
6. ข้อใดสะท้อนทรรศนะของผู้พูดข้อความต่อไปนี้“แม้นว่าระดูจรกา งามเหมือนวิหยาสะกำนี้จะมิได้ร้อนรนด้วยปนศักดิ์ น่ารักรูปทรงส่งศรี”
  ไม่ถือเรื่องชั้นวรรณะ
  ไม่ถือเรื่องยศศักดิ์
  รูปสมบัติสำคัญกว่าฐานะ
  รูปสมบัติแสดงให้เห็นคุณความดีของคน
7. ข้อใดเป็นความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผล
  อนึ่งวิชาอาคมถมถนำ เวลาค่ำควรคิดเป็นนิจศีล
  อนึ่งไปไหนได้พบอสกซาก อย่าออกปากทักทายร้ายนักหนา
  อนึ่งเขฬะอย่าถ่มเมื่อลมพัด ไปถูกสัตว์เสื่อมมนตร์ดลคาถา
  อนึ่งอย่าไปใต้ช่องคลองตะพาน อย่าลอดร้านฟักแฟงแรงราคี
8. ข้อความต่อไปนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดชัดเจนที่สุด“สังเวชวัดธารมาที่อาศัย
  แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย”
  2
  เงินทองทำให้เกิดทุกข์
  เงินทองซื้อความสุขไม่ได้
9. ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น
  ชาติตะปูชาติแข็งต้องแทงตรึง ชาติขี้ผึ้งชาติอ่อนร้อนละลาย
  แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิว
  อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว
  เรียงอิฐติดแน่นแผ่นละครั้ง ยังเป็นวังใหญ่เยี่ยมเทียมสิงขร
10. ข้อใดเป็นสาเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์เรื่องพระครูวัดฉลอง
  “เกียรติคุณของท่านพระครูวัดฉลองแพร่หลาย จนนับถือกันไปทั่วหัวเมืองทางทะเลตะวันตก”
  “การที่คนปิดทองท่านพระครูวัดฉลอง เป็นแรกที่จะเกิดประเพณีปิดทองคนเป็นๆ”
  “ที่ชาวฉลองรบชนะพวกจีน เพราะท่านพระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม ก็นับถือกันเป็นอย่างผู้วิเศษทั่วทั้งจังหวัด”
  “พิเคราะห์ตามเรื่องประวัติ เห็นควรนับว่าพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ (แซ่ม) วัดฉลองเป็นอัจฉริยบุคคลได้คนหนึ่ง”
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์