สิทธิพื้นฐาน ป.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. อิสระที่จะกระทำการใดก็ได้ตามที่ประสงค์ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เป็นความหมายของคำใด
  สิทธิ
  กฎหมาย
  ความเสมอภาค
  เสรีภาพ
2. ข้อใดที่ทุกคนเกิดมาก็ได้รับความคุ้มครองทันที
  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  สิทธิในการใช้ชื่อ-สกุล
  สิทธิในการศึกษา
  สิทธิในการจัดการกับทรัพย์สินของตน
3. เมื่อนักเรียนถูกผู้ใหญ่ทำร้ายทารุณ ควรปฏิบัติตนตามข้อใด
  ทนกับภาวะนั้นต่อไป
  ฆ่าตัวตาย
  แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  เสพยาเสพติดเพื่อระงับความเจ็บปวด
4. การทำร้ายร่ายกายด้วยวิธีโหดร้าย เป็นการถูกละเมิดสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิในทรัพย์สิน
  สิทธิในการได้รับการศึกษา
  สิทธิในที่อยู่อาศัย
5. การกังขังเด็กไว้ในห้องตามลำพังขณะผู้ปกครองออกไปทำงานนอกบ้าน เป็นการละเมิดสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในครอบครัว
  สิทธิด้านการศึกษา
  สิทธิด้านสุขภาพอนามัย
  สิทธิในการประกอบอาชีพ
6. การจับบุคคลต้องมีหมายจับเพราะเป็นการเคารพในสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในชีวิตและร่างกาย
  สิทธิของบุคคลในครอบครัว
  สิทธิของเด็ก
  สิทธิในทรัพย์สิน
7. กฎหมายกำหนดให้เด็กไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต่ำกว่ากี่ปี
  15 ปี
  7 ปี
  10 ปี
  12 ปี
8. สิทธิในข้อใดเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
  สิทธิในการเลือกตั้ง
  สิทธิในการมีชีวิตรอด
  สิทธิในการได้รับการศึกษา
  สิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง
9. ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สิทธิเสรีภาพใดที่รัฐจะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้
  การแสดงความคิดเห็น
  สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
  เสรีภาพในการนับถือศาสนา
  เสรีภาพในการเดินทาง
10. แม่ของแก้วขอร้องให้แก้วออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยหาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่แก้วเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 แก้วถูกละเมิดสิทธิตามข้อใด
  สิทธิในครอบครัว
  สิทธิด้านการศึกษา
  สิทธิด้านสุขภาพอนามัย
  สิทธิในการประกอบอาชีพ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์