วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. วันสิ่งแวดล้อมของไทยตรงกับวันใด
  ๓ ธันวาคมของทุกปี
  ๔ ธันวาคมของทุกปี
  ๕ ธันวาคมของทุกปี
  ๖ ธันวาคมของทุกปี
2. การใช้กลไกป้องกันทางจิตข้อใดเหมาะสมที่สุด
  การโยนความผิดออกจากตนเอง
  การเก็บกดความคิดและความรู้สึก
  การสร้างจินตนาการเพื่อชดเชยความผิดหวัง
  การใช้สติปัญญาหลีกเลี่ยงต่อเหตุการณ์ที่ไม่ดี
3. การดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด
  ทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ
  ทำเวรห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน
  ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
4. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง มีน้ำตาลมาก ในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลต่อสุขภาพในวัยผู้ใหญ่หรือไม่ เพราะอะไร
  ส่งผล เพราะสุขภาพจะไม่ดีตั้งแต่วัยรุ่น
  ส่งผล เพราะเป็นการสะสมความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
  ไม่ส่งผล เพราะร่างกายของวัยรุ่นจะขับไขมันและน้ำตาลได้ดี
  ไม่ส่งผล เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ไขมันและน้ำตาลจะสลายหมดแล้ว
5. การวางฝ่ามือทั้งสองบนโต๊ะ แขนเหยียดตรง งอขาทั้งสองข้างขึ้นด้านหลัง ยุบแขนลง และดันขึ้นจนแขนเหยียดตรงโดยเข่าไม่ถูกพื้น ต้องทำให้ได้กี่ครั้งจึงจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
  ชายทำได้ ๔ ครั้ง หญิงทำได้ ๒ ครั้ง
  ชายทำได้ ๕ ครั้ง หญิงทำได้ ๓ ครั้ง
  ชายทำได้ ๑๐ ครั้ง หญิงทำได้ ๕ ครั้ง
  ชายทำได้ ๑๒ ครั้ง หญิงทำได้ ๖ ครั้ง
6. การไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา จัดว่าเป็นการดูแลสุขภาพตนเองตามข้อใด
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย
  การดูแลสุขภาพตนเองตามระยะพัฒนาการ
  มีความสามารถในการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะสุขภาพที่ดี
7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตราใดที่กล่าวถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล
  มาตรา ๔๖
  มาตรา ๕๖
  มาตรา ๖๙
  มาตรา ๗๙
8. องค์กรใดเป็นผู้ริเริ่มโครงการตาวิเศษ
  สมาคมธิงค์เอิร์ธ
  มูลนิธิโลกสีเขียว
  มูลนิธิสร้างสรรค์ไทย
  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
9. การอาบน้ำ แปรงฟัน ตัดเล็บ และสระผม จัดอยู่ในอนามัยเจริญพันธุ์ข้อใด
  อนามัยชุมชน
  อนามัยครอบครัว
  อนามัยส่วนบุคคล
  อนามัยการเจริญพันธุ์
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกาย
  สมรรถภาพทางกายเป็นพรสวรรค์
  สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่คงทนถาวร
  สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้
  สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และก็หายไปได้ถ้าไม่รักษาไว้
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์