วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกาย
  สมรรถภาพทางกายเป็นพรสวรรค์
  สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่คงทนถาวร
  สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้
  สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และก็หายไปได้ถ้าไม่รักษาไว้
2. องค์กรใดเป็นผู้ริเริ่มโครงการตาวิเศษ
  สมาคมธิงค์เอิร์ธ
  มูลนิธิโลกสีเขียว
  มูลนิธิสร้างสรรค์ไทย
  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
3. การดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด
  ทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ
  ทำเวรห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน
  ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
4. คนที่อารมณ์ร้อน เอาจริงเอาจังทุกเรื่อง เอาแต่ใจตนเอง มักจะเกิดผลกระทบอย่างไร
  เกิดความสุข
  เกิดความทุกข์
  เกิดความท้อแท้
  เกิดความล้มเหลว
5. โรคใดต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
  โรคหัด
  โรคไข้จับสั่น
  โรคเบาหวาน
  โรคมือ เท้า ปากเปื่อย
6. อาหารทางจิตและจิตวิญญาณ หมายถึงอะไร
  การพักผ่อน
  อาหารหลัก ๕ หมู่
  ศาสนาและพระธรรม
  กิจกรรมนันทนาการทุกประเภท
7. การวางฝ่ามือทั้งสองบนโต๊ะ แขนเหยียดตรง งอขาทั้งสองข้างขึ้นด้านหลัง ยุบแขนลง และดันขึ้นจนแขนเหยียดตรงโดยเข่าไม่ถูกพื้น ต้องทำให้ได้กี่ครั้งจึงจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
  ชายทำได้ ๔ ครั้ง หญิงทำได้ ๒ ครั้ง
  ชายทำได้ ๕ ครั้ง หญิงทำได้ ๓ ครั้ง
  ชายทำได้ ๑๐ ครั้ง หญิงทำได้ ๕ ครั้ง
  ชายทำได้ ๑๒ ครั้ง หญิงทำได้ ๖ ครั้ง
8. การปฏิบัติตามข้อใดถือว่าดีที่สุด
  กายนำจิต
  จิตนำกาย
  จิตวิญญาณนำกายและจิต
  กายนำจิตวิญญาณและจิต
9. การไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา จัดว่าเป็นการดูแลสุขภาพตนเองตามข้อใด
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย
  การดูแลสุขภาพตนเองตามระยะพัฒนาการ
  มีความสามารถในการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะสุขภาพที่ดี
10. กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันใช้เวลามากที่สุด
  นอน
  ทำงาน
  ทำภารกิจส่วนตัว
  การพูดคุยกับคนอื่น
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์