เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. การที่นักเรียนเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีผลดีอย่างไร
  ทำให้พระสงฆ์ได้รู้จักนักเรียน
  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  มีคนนิยมยกย่อง
  จิตใจสงบ เยือกเย็น
2. สถานที่ใดไม่ควรมีอยู่ในวัด
  กุฏิ
  หอระฆัง
  โบสถ์
  ร้านค้า
3. การไม่รักษาศีลข้อใด มีผลต่อสุขภาพโดยตรง
  ศีลข้อ 1
  ศีลข้อ 2
  ศีลข้อ 4
  ศีลข้อ 5
4. ผู้ที่จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ ต้องมีอายุกี่ปี
  5 ปี ขึ้นไป
  7 ปี ขึ้นไป
  10 ปี ขึ้นไป
  12 ปี ขึ้นไป
5. การสร้างวัดต้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
  คณะรัฐบาล
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
  สำนักพระราชวัง
6. จุดประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือข้อใด
  ให้ชาวพุทธคนอื่นยอมรับ
  ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
  ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
  ให้มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
7. หลักธรรมข้อใด เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
  ศีล 5
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
  บุญกิริยาวัตถุ 3
8. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้าค่ายพุทธบุตร
  ได้รับการฝึกอบรมทางกาย วาจา ใจ
  ได้ฝึกให้กล้าแสดงออก
  มีเพื่อนฝูงเพิ่มมากขึ้น
  ได้เรียนรู้พุทธประวัติ
9. พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีกี่รูป
  อย่างน้อย 4 รูป
  อย่างน้อย 5 รูป
  อย่างน้อย 9 รูป
  กี่รูปก็ได้
10. ข้อใดควรคำนึงถึงในการจัดพิธีกรรม
  ถูกต้องตามหลักศาสนา
  ทำให้ผู้ัจัดได้รับความนิยม
  เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  จัดตามประเพณีแบบโบราณ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์