เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ป.5

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. หลักธรรมข้อใด เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
  ศีล 5
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
  บุญกิริยาวัตถุ 3
2. การที่นักเรียนเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีผลดีอย่างไร
  ทำให้พระสงฆ์ได้รู้จักนักเรียน
  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  มีคนนิยมยกย่อง
  จิตใจสงบ เยือกเย็น
3. ผู้ที่จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ ต้องมีอายุกี่ปี
  5 ปี ขึ้นไป
  7 ปี ขึ้นไป
  10 ปี ขึ้นไป
  12 ปี ขึ้นไป
4. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้าค่ายพุทธบุตร
  ได้รับการฝึกอบรมทางกาย วาจา ใจ
  ได้ฝึกให้กล้าแสดงออก
  มีเพื่อนฝูงเพิ่มมากขึ้น
  ได้เรียนรู้พุทธประวัติ
5. ข้อใดควรคำนึงถึงในการจัดพิธีกรรม
  ถูกต้องตามหลักศาสนา
  ทำให้ผู้ัจัดได้รับความนิยม
  เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  จัดตามประเพณีแบบโบราณ
6. จุดประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือข้อใด
  ให้ชาวพุทธคนอื่นยอมรับ
  ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
  ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
  ให้มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
7. สถานที่ใดไม่ควรมีอยู่ในวัด
  กุฏิ
  หอระฆัง
  โบสถ์
  ร้านค้า
8. การสร้างวัดต้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
  คณะรัฐบาล
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
  สำนักพระราชวัง
9. การไม่รักษาศีลข้อใด มีผลต่อสุขภาพโดยตรง
  ศีลข้อ 1
  ศีลข้อ 2
  ศีลข้อ 4
  ศีลข้อ 5
10. พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีกี่รูป
  อย่างน้อย 4 รูป
  อย่างน้อย 5 รูป
  อย่างน้อย 9 รูป
  กี่รูปก็ได้
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์