ระบบจำนวนเต็ม

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. จงหาคำตอบ 9,421,421 + 23,451,241 = ?
  31,058,562
  34,721,900
  38,950,313
  32,872,662
2. จงหาค่าของ (-59) - (-27) = ?
  42
  -42
  -32
  32
3. จงหาค่าของ 42 + (-53)= ?
  95
  -11
  11
  -95
4. กำหนดให้ a= -5 , b= 6 , c= 4จงหาค่าของ (a × b) + (a × c)=?
  145
  -135
  -120
  155
5. จงหาค่าของ (-49) x (-50) = ?
  -3745
  6974
  -2455
  2450
6. กำหนดให้ a=5 , y=10 และ n=25จงหาค่าของ {( a × y + n)× -n} + {(a × a) - (y ÷ -a)} = ?
  1794
  -1848
  1836
  -1894
7. จำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้าง
  จำนวนเต็มลบ,เศษส่วน,จำนวนเต็มบวก
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มหาร,ทศนิยม
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มบวก,ศูนย์
  ไม่มีข้อถูก(ไม่รู้)
8. จงหาค่าของ 2,464 x (-5,323) = ?
  32,552,632
  -87,642,523
  78,765,863
  -13,115,872
9. จงหาค่าของ (-55) + (-75) = ?
  -130
  -20
  130
  20
10. จงหาค่าของ 9,999,999 x 888,888 = ?
  7,965,746,436,534
  8,888,879,111,112
  8,754,645,756,886
  9,876,534,534,534
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์