ระบบจำนวนเต็ม

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. กำหนดให้ a=5 , y=10 และ n=25จงหาค่าของ {( a × y + n)× -n} + {(a × a) - (y ÷ -a)} = ?
  1794
  -1848
  1836
  -1894
2. จงหาค่าของ 42 + (-53)= ?
  95
  -11
  11
  -95
3. จงหาค่าของ (-81) ÷ 3 = ?
  17
  -27
  -29
  37
4. จงหาค่าของ 9,999,999 x 888,888 = ?
  7,965,746,436,534
  8,888,879,111,112
  8,754,645,756,886
  9,876,534,534,534
5. จำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้าง
  จำนวนเต็มลบ,เศษส่วน,จำนวนเต็มบวก
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มหาร,ทศนิยม
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มบวก,ศูนย์
  ไม่มีข้อถูก(ไม่รู้)
6. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็ม
  99 , 100 , -222 , 10923
  55, 66, 77, -88, 99.1
  12, 52, 157, 865
  -213, -533, -224, -753
7. จงหาค่าของ (-55) + (-75) = ?
  -130
  -20
  130
  20
8. จงหาค่าของ (-59) - (-27) = ?
  42
  -42
  -32
  32
9. จงหาค่าสัมบูรณ์ของ |-35| + |-7| = ?
  42
  -42
  28
  -28
10. จงหาค่าของ (-216) ÷ (-9) = ?
  -11
  31
  24
  22
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์