พรบ.ควบคุมอาคาร

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดให้ความหมายของอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาได้ถูกต้องที่สุด
  บูชาด้วยสติ - บูชาด้วยความสงบ
  บูชาด้วยจิตใจ - บูชาด้วยการปฏิบัติ
  บูชาด้วยสิ่งของ - บูชาด้วยการปฏิบัติ
  บูชาด้วยการปฏิบัติ - บูชาด้วยคำสอน
2. ตาม พรบ. ความกว้างของบันได ภายในอาคารพักอาศัย กำหนดให้ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าเท่าไร
  1 เมตร
  1.2 เมตร
  1.5 เมตร
  2 เมตร
3. ในปัจจุบันวัดยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด
  ด้านจิตรกรรม
  ด้านวรรณกรรม
  ด้านสถาปัตยกรรม
  ด้านประติมากรรม
4. การปฏิบัติตนอย่างไรถือเป็นสิ่งไม่สมควรในขณะฟังพระธรรมเทศนา
  ไม่คิดฟุ้งซ่าน ทำใจให้สงบ
  ตั้งใจฟังอย่างสำรวม มีสมาธิ
  นั่งประนมมือ กล่าวรับศีลอย่างชัดเจน
  คุยกับเพื่อนที่ไปร่วมงานอย่างสนุกสนาน
5. ตาม พรบ . ประตูหนีไฟ ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. และต้องผลักออก ด้วยเหตุผลใด
  กันประตูกระแทกหน้าของผู้เปิด
  ป้องกันความร้อนจากอัคคีภัย
  กันประตูบวมและเปิดไม่ออกเมื่อเกิดอัคคีภัย
  ออกแบบตามสัญชาติญาณเวลาคนตกใจ
6. ผนังกันไฟ คือ
  ผนังโลหะ ฉาบด้วยคอนกรีต สูงถึงโครงหลังคา
  ผนังกรุด้วยยิบซั่ม 2 ชั้น สูงถึงโครงหลังคา
  ผนังก่ออิฐ แล้วกรุด้วยแผ่นโลหะ สูงถึงโครงหลังคา
  ผนังก่ออิฐสองชั้น หรือก่ออิฐเต็มแผ่น สูงถึงโครงหลังคา
7. ตาม พรบ. ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งทางเดียว ต้องมีทางเดินรถไม่น้อยกว่าเท่าไร ?
  2.5 เมตร
  3 เมตร
  3.5 เมตร
  6 เมตร
8. อาคารสาธารณะ ที่ไม่ได้สร้างติดถนนใหญ่ ต้องจัดให้มีถนนโดยรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่าเท่าใด และเพราะเหตุใด
  5 เมตร เพื่อ ลำเลียงสินค้าหรือวัสดุ
  6 เมตร เพื่อลำเลียงสินค้าหรือวัสดุ และ ดับเพลิง
  ุ7 เมตร เว้นจากแนวเขตเพื่อป้องกันติดทรุดตาม พรบ.
  2 เมตร เว้นจากแนวเขตอาคารข้างเคียง เพื่อกันน้ำจากหลังคา และ การซ่อมแซมอาคาร
9. ข้อใดช่วยอธิบายวันธรรมสวนะเป็นวันที่สมานสัมพันธ์ชุมชนไว้เป็นหนึ่งเดียวได้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
  กิจกรรมทุกอย่างจะนำไปจัดกันในวัด
  ชาวบ้านจะลด ละ เลิก ทำสิ่งไม่ดี ๑ วัน
  พระสงฆ์มีโอกาสเทศนาสั่งสอนชาวบ้าน
  ศาสนิกชนมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัด
10. วันจาตุรงคสันนิบาตหมายถึงวันใด
  วันมาฆบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันออกพรรษา
  วันวิสาขบูชา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์