พรบ.ควบคุมอาคาร

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดช่วยอธิบายวันธรรมสวนะเป็นวันที่สมานสัมพันธ์ชุมชนไว้เป็นหนึ่งเดียวได้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
  กิจกรรมทุกอย่างจะนำไปจัดกันในวัด
  ชาวบ้านจะลด ละ เลิก ทำสิ่งไม่ดี ๑ วัน
  พระสงฆ์มีโอกาสเทศนาสั่งสอนชาวบ้าน
  ศาสนิกชนมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัด
2. ข้อใดคือประโยชน์ที่สมศรีได้รับจากการติดตามบิดามารดาไปวัดอย่างสม่ำเสมอ
  สมศรีเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
  สมศรีรู้จักเส้นทางคมนาคมมากขึ้น
  สมศรีรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับวัด
  สมศรีสอบวิชาพระพุทธศาสนาได้คะแนนดี
3. ห้องพักอาศัย ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร ต้องมีความสูง จากพื้นถึงระดับต่ำสุดของฝ้าเพดานไม่น้อยกว่าเท่าใด
  2.3 เมตร
  2.4 เมตร
  2.9 เมตร
  3 เมตร
4. ตาม พรบ. ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งทางเดียว ต้องมีทางเดินรถไม่น้อยกว่าเท่าไร ?
  2.5 เมตร
  3 เมตร
  3.5 เมตร
  6 เมตร
5. ข้อใดจัดเป็นลักษณะของมิตรมีน้ำใจ
  ปุระชัยคอยตักเตือนมนัสมิให้โดดเรียนไปเที่ยว
  อัญชลีลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ นาตยาก็ช่วยเก็บไว้ให้
  เมื่อสุดารัตน์ทุกข์ใจ ดารณีก็จะคอยปลอบใจอยู่เสมอ
  พรนภานำความรู้จากการเรียนพิเศษไปช่วยติวให้เพื่อน
6. วันปวารณาในทางพุทธศาสนาหมายถึงวันอะไร
  วันที่ห้ามมิให้พระสงฆ์ไปค้างแรมในที่อื่น
  วันที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ตักเตือนกันได้
  วันที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ำผืนใหม่ได้
  วันที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีการทำบุญพิเศษ
7. บ้านแฝด หมายความว่า?
  อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสร้างติดต่อกันสองบ้าน ใช้ผนังแบ่งอาคารร่วมกัน
  อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสร้างเหมือนกัน 2 หลัง
  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื้องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป
  อาคารที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อใช้ประโยชน์และมีพื้นที่เท่ากัน
8. การฟังสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นในงานใด
  งานศพ
  งานบวช
  งานมงคลสมรส
  งานทำบุญวันเกิด
9. อาคารสาธารณะ ที่ไม่ได้สร้างติดถนนใหญ่ ต้องจัดให้มีถนนโดยรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่าเท่าใด และเพราะเหตุใด
  5 เมตร เพื่อ ลำเลียงสินค้าหรือวัสดุ
  6 เมตร เพื่อลำเลียงสินค้าหรือวัสดุ และ ดับเพลิง
  ุ7 เมตร เว้นจากแนวเขตเพื่อป้องกันติดทรุดตาม พรบ.
  2 เมตร เว้นจากแนวเขตอาคารข้างเคียง เพื่อกันน้ำจากหลังคา และ การซ่อมแซมอาคาร
10. ตาม พรบ. ความกว้างของบันได ภายในอาคารพักอาศัย กำหนดให้ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าเท่าไร
  1 เมตร
  1.2 เมตร
  1.5 เมตร
  2 เมตร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์